Odds calculator

Detta är en avancerad Poker odds calculator med stöd för upp till tio spelare i Texas hold'em. Den visar också vilka kort som är bra (gröna) eller dåliga (röda) för din hand. Se vidare instruktioner längre ned på sidan.


Instruktioner för odds calculatorn
Bestäm kort genom att klicka på korten med frågetecken under "You", du får då fram ett minifönster med alla kort. När du valt två kort fortsätter du att göra likadant för dina motspelare. Därefter väljer du eventuellt kort för flopp, turn och så vidare.

Odds i procent genereras automatisk medan du lägger till nya kort. En animation visar också de kort som utgör högsta kort, par, två par och så vidare.

Användningsområde för odds calculatorn
En odds calculator är ett av pokerspelarens viktigaste verktyg. Med hjälp av denna kan du få reda på odds för vilken situation som helst.

Om du vill se en procentuppgift för hur en specifik starthand står sig mot genomsnittshänder hos ett visst antal spelare för du muspekaren över spelaren och väljer sedan "empty.