Odds i poker

tärningar symboliserar oddsOdds är en central del i poker då det i grunden är ett matematiskt spel. Det innebär inte att en perfekt matematisk bedömning alltid leder till vinst, men korrekta förhållningssätt till de matematiska aspekterna är en grundpelare som inte går att förbise.

Det som bör kännas till gällande odds i poker är först och främst det som kallas pott odds. Sedan är det aldrig fel att även lära sig vad effektiva odds respektive implicerade odds innebär. Allt detta handlar om att lära sig att inte riskera pengar som det saknas tillräcklig belöning för. Det är bortkastade pengar att betala 100 kronor för att ha 50% chans att vinna 199 kronor. De som inte är familjära med oddsen i poker gör ofta sådana slags misstag just för att de saknar kunskap om hur de ska beräkna och förhålla sig till odds och sannolikheter.

Det är också viktigt att lära sig hur många outs (utvägar) som finns i olika situationer. Outs är de kort som kan förbättra ens hand. Om du till exempel har ett par i ess har du två outs till en triss eftersom det finns ytterligare två ess kvar i kortleken eller rättare sagt bland de okända korten – en motspelare kan ju ha det ena eller båda essen.

Artiklar, översikter och oddsverktyg

Här följer artiklar som rör odds i poker. Både som teori där begrepp utreds och exemplifieras genom spelsituationer samt hjälpmedel i form av tabeller.

Pott odds

Pott odds är en viktig faktor i poker utifrån ett matematiskt perspektiv. Om du inte tar hänsyn till pottoddset kommer du långsiktigt förlora pengar där du inte borde göra det.

Effektiva odds

Det effektiva oddset handlar om att tänka ett steg längre än pott oddset.

Implicerade odds

Det implicerade oddset är ett koncept som leder till avancerat tänkande kring odds i poker.

Odds i pokervarianter

Översikter över sannolikheter och odds i olika pokervarianter.

Texas hold'em odds

Sannolikheter som gäller för Texas hold'em.

Omaha odds

Sannolikheter som gäller för Omaha.

Omaha Hi/Lo odds

Sannolikheter som gäller för Omaha Hi/Lo.

Poker från ett statistiskt perspektiv

Poker och statistik – chansen att X inträffar i poker hur ofta? Många av frågorna besvaras i denna genomgång.

Resurser

Oddstabellerna är bra som referenser.

Oddstabell

Oddstabeller både för Texas hold'em och Omaha.

Odds i procent och fraktioner

Odds anges antingen i procent eller i fraktioner. Förmodligen känns 20% mer naturligt för dig än 4:1, men i poker finns det fördelar med att använda det senare sättet. Anledningen är att när du synar är det enklast att tänka [pott] : [kostnad för syn] och sedan jämföra detta med dragoddsen i stället för att omvandla allt till procent.

Om det står 4-1 betyder det att något inte inträffar fyra gånger och inträffar en gång, alltså detsamma som en gång av fem. För att du ska se hur procent och fraktioner hänger ihop ges här en sammanställning av exempel:

5:1 = 16,6% (1 av 6)
4:1 = 20% (1 av 5)
3:1 = 25% (1 av 4)
2:1 = 33,33% (1 av 3)
1:1 = 50% (1 av 2)