Pokerpsykologi

hjärna symboliserar pokerpsykologiKorten är ointressanta i poker, det intressanta är hur du reagerar på korten. Så skulle man kunna beskriva kärnan i pokerpsykologi. För att lägga ut det i klartext: vilka kort som hamnar i hålet (dvs. korten som utgör dina hålkort) och på bordet är bara en lång ansamling slumpvisa utfall och dessa utfall är fullkomligt neutrala och jämnar ut sig i längden. Ett sådant perspektiv visar hur enstaka korthändelser kan ses som ointressanta.

Din reaktion över kortens utfall är däremot allt annat än ointressant utan av högsta betydelse när det kommer till pokerpsykologi. Kunskap är viktigt i poker, men det är inte allt. Att kunna handskas med de mentala inslagen i poker är kanske halva delen av spelet.

Man brukar säga att en bra spelare som är mentalt stark har bättre utsikter att bli en vinnande pokerspelare i jämförelse med en mycket bra spelare som saknar mental styrka. Poker, i synnerhet när pengar är inblandade, har en förmåga att påverka människor psykologiskt. Eftersom det mentala tillståndet påverkar prestationen blir förmågan att handskas med sin egen psykologi av yttersta vikt.

Artiklar som redogör för olika områden i pokerpsykologi

En bred genomgång av pokerpsykologi med olika ämnesområden som berör de mentala inslagen i spelet följer med artiklarna nedan.

Självkontroll

Introducerar dig för några centrala områden som tilt och disciplin.

Koncentration

Vikten av koncentration i poker och hur du kan öka din koncentrationsförmåga.

Motivation och målsättning

Ger en översikt av förebyggande insatser som kan göras för att bevara ditt A-spel.

Den rätta karaktären

Ett resonemang kring bakomliggande orsaker som kan påverka pokerspelares mentala tillstånd.

Fördjupning

Fördjupande artiklar i pokerns psykologi.

Normala utfall, existerar dem?

En artikel om tankebanor som fungerar som psykologiska fällor i poker. En vidare fördjupning om vad pokerpsykologi kan handla om.

Känslan att pengarnas värde minskar för en pokerspelare

Det finns en stor skillnad i uppfattningen av pengar bland de som sysslar med vadslagning än hos andra.

Pokerspelarens vinna-förlora tillvaro

Den instabila grund som blandade vinster och förluster innebär för en pokerspelare och den stress detta kan framkalla.

Boktips om du vill fördjupa dig ytterligare

Jared Tendler är namnet på en mental pokercoach som under många år hjälpt mängder av pokerspelare med deras mentala spel. Han har också skrivit två böcker i ämnet: The Mental Game of Poker samt The Mental Game of Poker 2. Den första delen fungerar som en bred introduktion kring psykologi och poker medan den andra boken är anpassad för den som inte har några stora mentala svagheter, men vill fortsätta optimera den delen i sitt spel.

Hjälper det att läsa om psykologi?

Man kan dock ställa den kritiska frågan: hur kan en människas mentala prestation förbättras genom att läsa artiklar eller böcker i ämnet. Det är en befogad invändning eftersom mentala reaktioner under spelet är praktik (och kräver att utveckling sker genom nya färdigheter eller förändrade omständigheter i personens liv) medan artiklar och böcker är teori (som leder till större kännedom, fast som i sig självt ofta inte av är verklig nytta). Om du är en person som lätt tappar humöret är det knappast säkert att du kan "läsa dig till" ett stabilare temperament. Teorin kan dock vara bra som komplement då det kan förhoppningsvis kan ge nya insikter som sedan kan appliceras i någon mån. När det gäller sådant som att utveckla motståndskraft mot tilt är det dock förmodligen bättre att spela mycket och därigenom utsätta sig själv för "otursamma utfall" som efter ett par tusen gånger brukar kännas mindre dramatiska. Att bli luttrad med andra ord.