Pengarnas minskade värde i poker

Många pokerspelare erfar känslan att pengar minskar i värde, detta behöver inte vara förbundet med att deras vinster ökar eller att deras ekonomi vid sidan om pokerspelet förstärkts. Det kan rentav vara att deras ekonomi försämras samtidigt som de upplever att värdet på pengar minskar. Hur hänger detta ihop?

två kort på grön dukJämför en person som genom förvärvsarbetet tjänar 800 kronor om dagen med en pokerspelare som tjänar samma summa, 800 kronor, per dag. Det finns faktiskt en väsentlig skillnad här som rör synen på pengarnas värde.

En pokerspelare som tjänar genomsnittligen 800 kronor om dagen måste omsätta betydligt större summor varje dag. Ingen som spelar poker kan vinna 800 kronor om dagen genom att endast satsa en lika stor summa. För att vinna 800 kronor varje dag behöver han omsätta flera tusen och ibland till och med vinner han eller förlorar ett par tusen i enstaka potter.

En förvärvsarbetare som tjänar stadigt 800 kronor varje arbetsdag skulle förmodligen avstått från att satsa 3 000 kronor i en enda pott som avgörs på några sekunder, något en pokerspelare på samma inkomstnivå dock kan tvingas göra om han spelar cash game. Pokerspelaren är därmed tvungen att riskera större pengar under en dag än sin dagliga inkomst, konsekvensen blir en snedvriden syn på pengarnas värde.

Det går att tala om en slags degenererad uppfattning om pengar hos dem som ständigt ägnar sig åt vadslagning. Som en del i att förstå sig själv och sin syn på ekonomin i och utanför spelet är det viktigt att vara medveten om denna effekt som spelandet får.

Det finns ingen direkt lösning på problemet utan det är snarast ännu en omständighet en pokerspelare tvingas leva med.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Varför girighet är viktigt i poker