Texas hold'em strategi

Texas hold'em kortTexas hold'em är den variant som regerar i pokervärlden sedan lång tid. Texas hold'em är ett perfekt spel i avseendet att det är lätt att lära sig samtidigt som det erbjuder oändlig strategisk komplexitet. Självklart dominerar denna variant också på pokersajterna online och nu har du chansen att skaffa dig de kunskaper som många spelare där så ofta saknar. I listan nedan finner du cirka 50 artiklar med Texas hold'em strategi uppdelade i olika kategorier - det finns ämnen både för nybörjare och för dem som har hållit på ett tag.

Allmän strategi

Strategi inom fundamentala områden med centrala koncept. Artiklarna använder Texas hold'em när specifika spelsituationer exemplifieras, fast i övrigt är det allmän pokerstrategi.

Grundläggande strategi

Artikeln förklarar koncept kring att satsa, höja, syna, checka och lägga sig. Även re-raise och check-raise behandlas.

Positionen

Att tänka kring positionen är en essentiell del av strategi i Texas hold'em och andra pokervarianter. Vilken position vid bordet är att föredra och hur ska du anpassa ditt spel därefter?

Spelstilar i poker

De finns fyra slags spelartyper i poker. Varje spelstil har sina förtjänster och svagheter, i denna artikel gör vi en karta över olika kategorier av pokerspelare.

Starthänder i Texas hold'em

Vilka starthänder bör spelas? Starthänder kan delas in i kategorier och därifrån kan riktlinjer dras ifråga om vilka händer som är spelbara och inte.

Range - handfördelning

Range eller handfördelning innebär ett mer avancerat sätt att tänka kring starthänder och är något alla skickliga spelare ständigt är medvetna om under spelet.

Pre flop strategi

Spelet innan floppen i en viktig del Texas hold'em. I denna artikel förklarar vi vad "The Gap Concept" är och vad det innebär att stjäla positionen.

Post flop strategi

Spelet på floppen, turn och river har sina strategiska särställningar. Särskilt turn är ett svårbemästrat skede i en hand.

Longhanded

Longhanded betyder att det är sju till tio spelare vid bordet. En sak att tänka på är att vissa strategiska premisser förändras beroende på antal motståndare.

Shorthanded

Shorthanded är väldigt populärt och erbjuder högt speltempo. Det är viktigt att anpassa sig till ett sätt att spela som fungerar mot relativt få motståndare.

Taktiska metoder

Speciella taktiska metoder i Texas hold'em och poker i allmänhet förklaras.

Att bluffa

En genomgång om att bluffa och dess fördelar och vilka slags kategorier av bluffar det finns.

Semibluffa

Vi reder ut vad som menas med en semibluff och hur denna används.

Slowspela

Slowspela är en taktisk manöver varje pokerspelare bör ha i sin arsenal.

Värdebet

Förståelse för värdebet kommer ta dig till en högre nivå i ditt spel.

Värdesyn

Den omvända motsvarigheten till värdebet, värdesyn, utgör också en väsentlig del i avancerat spel.

C-bet (Continuation bet)

En taktik som lägger grunden till aggressivt pokerspel.

3-bet och 4-bet

Ytterligare ingredienser i aggressivt pokerspel.

All in

Instruktioner och förutsättningar för att syna eller höja all in.

Strategi spelstrukturer

Förklaringar och strategier för olika spelstrukturer.

No limit

No limit hold'em anses av många som den mest krävande formen av Poker. Vilka strategiska koncept bör du förhålla dig till och hur skiljer sig denna satsningsstruktur emot andra?

Fixed limit

Vad innebär satsningsstrukturen fixed limit? Vilka specifika strategiska tillämpningar gäller och vilka är de huvudsakliga skillnaderna gentemot no limit?

Pot limit

Pot limit liknar i hög grad no limit, men det finns saker som skiljer dessa åt. Frågan är dock vilken struktur som passar dig en viss spelstil.

Strategi spelformer

Strategi för olika spelformer med viktiga koncept.

Cash game strategi

I Cash game bör du tänka på hur mycket marker du tar med dig vid bordet och vad detta får för konsekvenser. Andra viktiga saker är table selection och den psykologiska spännvidden.

Turnering pokerstrategi

En turnering i poker har speciella omständigheter som kräver viss strategisk anpassning. I denna artikel förklaras detta genom att dela in turneringen i fyra faser.

Sit n Go strategi

Vi reder ut de viktigaste faktorerna för att lyckas bra i en Sit n Go. Vidare behandlas områden som att stjäla blinds, spela shortstacked och att justera spelet efter motståndarnas mängd marker.

Heads up strategi

Många spelare känner inte till de speciella strategiska justeringar som måste göras i händer som spelas heads up. Spelar du heads up matcher är det än viktigare att lära sig dessa strategiska aspekter.

Shortstacked HU SNG strategi

Tips för den pokerform av heads up Sit n Go där spelarna startar med 500 marker.

Strategier och tips för Zoom Poker

Pokertips för dig som spelar Zoom Poker eller andra versioner av snabbpoker.

Hur du vinner i Spin & Go-turneringar

Hur du vinner i Spin & Go-turneringar handlar om Sit n Gos med jackpots.

Six Plus hold’em strategier

Six Plus hold’em strategier och odds presenteras.

Strategi för Fifty50

Pokertips för dig som spelar pokerformatet Fifty50.

Power Up

Skiljer sig från alla andra pokervarianter.

Specifika ämnen

Här hittar du övriga artiklar med strategi i Texas hold'em.

Pokerrum där du kan vinna mest obehindrat

Hur känner du igen pokerrummen där motståndet är sämre än på andra?

Man blir inte pokerproffs över en natt

Hur snabbt går det för ett blivande pokerproffs att uppnå en vinnande trend?

Gå plus i poker

Hur många gör det och vad krävs för att gå plus på ditt pokerspel?

Hur du vinner på låga nivåer

Spelet på låga nivåer i poker betingas av vissa specifika förutsättningar.

Logik i poker

En artikel som försöker hjälpa dig att tänka klarare kring vad som är korrekt spel och inte.

Att förstå stackens betydelse

Vilka strategiska tillämpningar medför olika storlekar av stacken?

EV i poker

Vad betyder EV i poker och vad kan du lära dig av detta begrepp?

Vägar till framgång i poker

Det finns olika tillvägagångssätt för att skaffa sig en inkomst genom poker.

Hur du förvaltar din skicklighet

Vilken spelform, spelstruktur och så vidare ger mest utslag av skickligheten.

Hur du spelar mot lös-aggressiva spelare

Anledningen till varför du behöver spela mer tight mot denna spelartyp förklaras.

Skillnader hos starthänders implicerade värde i fixed limit och no limit

En artikel som illustrerar en viktig skillnad mellan fixed limit och no limit.

Allt du behöver veta om connectors och starthänder med gap i Texas hold’em

Genomgång av förutsättningarna för connectors och händer med små gap i Texas hold'em.

Varför girighet är viktigt

Speciella åtgärder kan ibland krävas för att förbättra resultaten över tid.

Varför du förlorar i poker

De flesta förlorar och det finns två huvudsakliga skäl.

Tur och poker

Saker att tänka på när det gäller turmoment kontra skicklighet.

Skillnader mellan låga och höga limits i poker

Några av de mest typiska skillnaderna i hur spelet skiljer sig på olika insatsnivåer diskuteras.

Minnets betydelse för din kapacitet

Din minnesförmåga är en av de viktigare praktiska färdigheter som kan hjälpa dig i poker.

Spelteori eller lita på sitt omdöme för en underlägsen spelare?

En utvärdering av när spelteori är ett bättre vapen än det egna omdömet.

Det ovissa i pokerspelarens fluktuationer

Här förklaras varför en skicklig spelares förlustdagar ofta är större än vinstdagar.

Schack kontra poker

Strategiska skillnader och olikheter mellan schack respektive poker.

Risk kontra belöning

Konceptet risk kontra belöning i spel och i vanliga livet.

Razz strategi

En introduktion till hur du spelar pokervarianten Razz.