Värdebet

Värdebet innebär att du satsar (betar) för värde och helst då för det högsta möjliga värdet. Att ”värdebeta” betyder helt enkelt att få ut värde – det vill säga marker – ur en situation i poker.

Låt oss först klargöra en distinktion: att satsa den högsta tillåtna insatsen när du har nutsen är inte nödvändigtvis detsamma som att få ut det mesta möjliga värdet. Definitionen är snarare: satsa det mesta möjliga som du tror att din motståndare är villig att syna.

marker på kortLåt säga att du har A A och din motståndare med 6 3har checkat till dig hela vägen till river när bordet visar Q6 9 A 3. Om stackarna är djupa är förmodligen inte all in din bästa satsning. Du vet att din triss är den bästa möjliga handen och du hoppas att motståndaren har två damer på hand, men då inget i hans spel tyder på detta och potten är ganska liten uppskattar du chansen att du blir synad om du går all in som obefintlig.

Du måste alltså hitta en välavvägd satsning. Först behöver ytterligare en sak klargöras: det viktigaste är inte att motståndaren synar utan att du får ut mesta möjliga värde. Detta kan låta som en motsägelse, men förklaringen finns i att poker måste tänkas långsiktigt.

Att satsa den lägsta tillåtna insatsen ökar förmodligen mest chansen att motståndaren synar. Men det handlar inte om att till varje pris få en syn utan att få största möjliga långsiktiga vinst. Om du satsar 100 enheter och blir synad en av tre gånger vinner du mer än vad du gör när du satsar 20 enheter och blir synad varje gång.

Vikten av det just sagda kan skifta något beroende på om du spelar i ett cash game eller i en turnering, långsiktigheten är annorlunda betingad i det senare fallet.

Att våga satsa

Förutom att hitta en bra summa att satsa handlar också värdebet om att satsa överhuvudtaget. Det finns många situationer där du är osäker på ifall du ska satsa eller inte och många spelare väljer här att ta det säkra före det osäkra och checkar därför.

Checka är rätt beslut ibland, men att bara checka då du antar att du har bästa handen är generellt för passivt. Avstår du att satsa i sådana fall missar du många möjligheter att få ut mer marker då du har den bästa handen. I dessa lägen ska du värdebeta för att förhoppningsvis framtvinga en syn av en sämre hand.

Att satsa eller syna (s.k. "värdesyn") för värde är essentiellt i poker - förståelse för denna delen i spelet kommer genast ta dig till en högre nivå.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Värdesyn