Post flop strategi

Post flop i poker betyder "efter floppen" och denna artikel handlar om hur du ska spela i de sista tre satsningsrundorna: flop, turn och river.

Allmän strategi post flop

I jämförelse med pre flop är det mera pengar att vinna eller förlora post flop. Dina beslut blir därmed än viktigare och det kan vara dessa som avgör ifall du på sikt är en vinnande eller förlorande spelare.

Något som gäller allmänt post flop är att du inte ska utmåla värsta scenariot kring vad din motståndare kan ha träffat. Det kan till exempel gälla då ett tredje färgkort hamnar på bordet på turn. Att utmåla värsta scenariot blir då i denna situation att tillskriva din motståndare en färghand. Det är ibland fallet, men tänk på att en starthand kan kombineras på 16 olika sätt i avseende av färgsammansättning och bara 1/16 består av två spader, bara 1/16 består av två hjärter och så vidare.

Den kanske viktigaste strategiska aspekten är att sätta motståndare på händer. Även om det inte går att räkna ut exakt vilken hand motståndaren har kan en skicklig spelare komma tillräckligt nära för att ofta göra korrekta beslut. För att göra detta gäller det att ha en uppfattning om motspelarens handfördelning, hur denne spelat tidigare samt hur han agerar på flop, turn och river.

Floppen

Floppen består av tre utdelade kort och därefter följer den andra satsningsrundan. En sak som varje pokerspelare bör lära sig tidigt är att ta ett avgörande beslut direkt efter floppen och inte slentrianmässigt syna fram tills river för att ”se vad som kommer”. Efter floppen har redan 3/5 av all information du kommer att få givits och just därför bör du här kunna ta ett beslut ifall din hand är värd ytterligare investeringar eller inte.

Många spelare hänger med i handen på lösare grunder än vad som är legitimt i relation till handens värde. Detta är något som urholkar spelkapitalet på längre sikt.

spridda kortFast många gånger handlar det om svårbedömda situationer: du har en hyfsad hand, men är osäker om den står sig. Ställ frågan till din motståndare genom att satsa, hans respons innebär att du får information – eller vinner potten. Om du inte ställer frågan utan väljer att checka bör du förmodligen lägga dig ifall motståndaren satsar. Det är inte bra ifall motståndaren tar över kommandot och du synar i varje runda ovetande om din hand är den bästa eller inte.

Den stora nackdelen med att syna när du har en hand som du är osäker på är att du spelar utan information samtidigt som du låter den som satsar kontrollera pottens storlek. På grund av de fixerade satsningsbeloppen i fixed limit gäller där något annorlunda riktlinjer.

En taktisk möjlighet som främst hör till spelet på floppen och som du bör sätta dig in i är C-bet.

Turn

Turn kallas ibland "den fjärde gatan" och turn-kortet föregår den näst sista satsningsrundan. I fixed limit är det här storleken på en satsning fördubblas samtidigt som det bara är ett kort kvar. Därför bör du överväga extra noga om exempelvis din draghand är värd att spelas ytterligare en gata.

I no limit är det också som svårast att läsa bordet ifall en första satsning kommer från en spelare i detta läge. Du vet inte om det är en fördröjd satsning (floater bet) från en träff på floppen, om det var en träff på turn-kortet eller om det rör sig om en bluff.

En återkommande situation på turn är då du har C-betat efter floppen, fått syn av motståndaren och funderar på om denne synat på grund av en stark hand eller för att han inte gav kredit åt din hand. Många spelare synar en satsning direkt efter floppen, men lägger sig om samma spelare satsat på nytt på turn. Det är därför viktigt att du har mod att följa upp din C-bet på turn, även om du inte har träffat något. Du kan inte göra detta i 100 av 100 fall, men du måste göra det med en relativt hög frekvens – hur hög bestäms bland annat av hur ofta din motspelare går ända vägen till showdown. Att bara checka på turn efter ha satsat på floppen är ett tecken på svaghet i handen som ofta medför att initiativet går över till motspelaren.

River

River som ibland kallas "den femte gatan" är det sista kortet som delas ut och därefter följer den sista satsningsrundan. Vid det här laget är samtliga bordskort utlagda och det är inte längre fråga om vilka oddsen är inför nästkommande kort utan snarare vilket värde din hand har.

Ett vanligt strategiskt tips som brukar nämnas angående spelet på river är att du ska låta bli att satsa med mediokra händer då du tror att motståndaren inte har något. Utgången av denna satsning gynnar dig för det mesta inte: 1) motståndaren har inte något och lägger sig, du vinner därmed inget extra på den sista satsningen; 2) motståndaren har en bra hand och synar eller höjer, du förlorar den sista satsningen.

Enda gången en satsning med en medioker hand bör utföras är mot spelare som tenderar syna i detta läge med nästan vad som helst. Med bra händer ska du förstås i regel satsa, i form av värdebet, och då försöka få ut så mycket som möjligt.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Pre flop

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker