Starthänder Texas hold'em

Det finns 1 326 olika starthänder i Texas hold'em, om man däremot bortser från olika färgkonstellationer blir det sammanlagt 169 stycken.

Det finns inget exakt svar på vilka starthänder du ska spela. Det är en fråga som avgörs av de förhållanden som råder. En central faktor är hur många spelare det finns vid bordet. Spelar du mot fem motståndare bör du rimligtvis tillåta dig själv ett bredare urval av starthänder än vad du kan göra emot nio motståndare. Utöver detta bör du anpassa ditt val av starthänder efter 1) din position; 2) hur många spelare som redan gått med i handen; 3) vilka spelstilar motståndarna har.

Det finns olika slags grupper av starthänder, vilka skulle kunna indelas enligt följande:

1. Pocketpar: det vill säga par såsom 2-2.
2. Premiumhänder: två höga kort såsom A-T, Q-K.
3. Spekulativa händer: händer som i regel behöver förbättras för att vinna potten.
    
a) Suited: två kort i samma färg, till exempel 5-9.
    b) Connected: två kort i följd, till exempel 6-7.
    c) Suited connected: när de två ovanstående kriterierna gäller samtidigt.
4. Dominerade händer: händer som ofta förlorar på grund av en dålig kicker, såsom Q-5.
5. Övriga kombinationer.

Inte heller med hjälp av denna indelning kan bestämda riktlinjer ges för starthänder i Texas hold'em. Men som du kanske förstår är pocketpar, premiumhänder och suited connected tre grupper av händer som bör spelas i hög utsträckning. Du bör samtidigt vara extra restriktiv med låga spekulativa händer då dessa ofta förlorar en del pengar mot högre stegar och färghänder. Samma gäller med dominerade händer som är vanskliga projekt på grund av svagheten hos sidokortet. Undantag kan gälla dominerade händer som innehåller ess, särskilt då om korten är i samma färg.

En del överskattar skillnaden mellan händer som 3-2 och 8-2. Samma spelare som omedelbart slänger 3-2 kan överväga spela 8-2. Det är tveksamt vilken av dessa som är minst dålig (8-2 har högre EV, -0,13 kontra -0,15 fördelat med genomsnitt mellan suited och off suited baserat på en analys av flera miljoner händer hos PokerRoom.com). Argumentet för 8-2 är att åttan är en medelhög valör, sannolikheten är dock cirka 80% att floppen har minst ett kort högre än åtta. Att vinna en showdowm med åtta hög är rätt liten.

En del undrar i hur många starthänder som bör spelas räknat i procent. Det beror, som sagt, på. I heads up-matcher är det fullt genomförbart att spela 80-90% av händerna, medan 10-20% kan vara rimligt vid ett bord med nio till tio spelare. Spelar du shorthanded är 20-35% ett väl balanserat urval.

Lista med starthänder och kategorier efter ranking

För att komplettera dessa typer av starthänder ska det också redovisas mera specifikt hur olika starthänder kan rankas. Kategorierna nedan är endast baserade på starthändernas styrka och det är inte menat att ett visst slags spel ska tillämpas på starthänder i samma kategori.

Handbeteckningarnas förkortningar som baseras på engelskans termer:
A (ess)
K (kung)
Q (dam)
J (knekt)
T (tio)
2-9 (övriga valörer)
s (indikerar att handen är suited, dvs i samma färg)

Starthänder Texas hold'em - kategori 1
A-A, K-K, Q-Q, J-J, A-Ks

Kategori 2
A-Qs, A-Js, K-Qs, T-T, A-K, A-Ts

Kategori 3
A-Q, 9-9, K-Js, 8-8, A-J, K-Q, K-Ts, Q-Js

Kategori 4
A-9s, Q-Ts, 7-7, J-Ts, A-8s, A-T, K-9s, A-7s, K-J, 6-6, T-9s

Kategorierna ovan är tänkt som ett försök att indela starthänderna i Texas hold'em efter deras styrka i teorin (det har medvetet valts att inte infoga spelanvisningar för varje kategori då det leder till ett alltför mekaniskt spelsätt samt att det kräver att vilken situation som råder specificeras).

Det är dock inte alls säkert att en lista av det här slaget stämmer helt överens med vilka starthänder som vinner mest i praktiken. Detta beror på att det är lätt att överspela vissa händer. Det gäller att inte "förälska sig" i händer som först ser väldigt bra ut, men som efter att bordskorten visats inte tycks infria förhoppningarna. A-K är ett exempel på en sådan hand.

En annan typ av "problemhand" är J-J (även T-T och till viss del Q-Q ingår här). Detta är en riktig krafthand, men om en dam, kung eller ett ess hamnar på bordet sjunker dess värde drastiskt. Just av denna anledning vill många spela denna hand mycket aggressivt innan floppen och sådana omständigheter medför att de potter som förloras kan bli stora.

Det spelar också roll för en starthands värde hur många andra händer som är med i handen. Till exempel är 8-8 favorit mot A-J med cirka 55-45%. Däremot är detta en hand som tappar mycket i värde då det blir flervägspotter och till exempel mot A-J, K-Q respektive J-T har den bara 27% att vinna. Från dessa procent kan det dras bort ytterligare för alla gånger 8-8 läggs direkt efter floppen då den inte träffar triss i en flervägspott. Troligt är att spelaren med 8-8 vinner mindre än en gång på fyra mot dessa händer.

Till sist finns det också psykologi inlindat i vissa starthänder. Att till exempel förlora en all in med A-A upplever vissa pokerspelare som det värsta som finns. Det är då viktigt att komma ihåg att A-A inte är en extrem favorit om än stor sådan. Mot en genomsnittlig hand är A-A ungefär 85-15 favorit, det är trots allt ingen självklar vinst.

Chen Formula - ett system för att ranka starthänder

Chen Formula som utarbetats av Bill Chen författare till The Mathematics of Poker är en metod för att ranka varje hand med ett poängsystem. Syftet med detta är förstås att kunna jämföra händer och se vilka som (enligt Chen) är de bästa.

Så här fungerar systemet:
1. Kortet med högsta valör ges poäng enligt A (10 p), K (8 p), Q (7 p), J (6 p), T till 2 (halvera kortets valör).
2. Om det är ett par ges dubbla poäng.
3. Om korten är i samma färg addera 2 poäng.
4. Om gapet finns mellan kortens valörer subtrahera enligt 1 gap (-1 p), 2 gap (-2 p), 3 gap (-4 p), 4 gap eller mer (-5 p).

Några exempel på händer rankade enligt Chen Formula:
A-A = 20 poäng (ess är värda 10 p och par gör att poäng dubblas).
A♣-Q♣ = 12 poäng (ess är värda 10 p och att båda korten i samma färg ger 2 p).
9-6♣ = 2 poäng (9 får 5 p då kortets valör halveras och avrundas uppåt och 2 gap mellan valörerna drar av 3 p).

Läs två fördjupade artiklar kring starthänder:
1. Allt du behöver veta kring connectors och starthänder med gap i Texas hold'em
2. Skillnader hos starthänders implicerade värde i fixed limit och no limit.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Range (handfördelning)

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker