Skillnader hos starthänders implicerade värde i fixed limit och no limit

tre markerhögarArtikelns rubrik är en aning omständlig, men artikeln tar upp en tämligen grundläggande skillnad mellan fixed limit och no limit. Särskilt viktig är detta att känna till för dig som spelat mycket no limit, men har gått över till fixed limit. Med hjälp av konkreta exempel kommer det visas hur implicerade odds har helt olika betydelser beroende på spelstruktur.

En starthands implicerade värde avser här hur stora potter den har potential att vinna när den träffar och action ges. Det kan vara händer som 66 eller KJs till exempel. Dessa kan vinna stora potter ifall de resulterar i triss, kåk, stege eller färg framför allt.

Det gäller givetvis både fixed limit och no limit, fast skillnaden är att potterna i proportion till big blind tenderar bli större i no limit. Genomsnittspotten räknat i blinds är större i no limit än fixed limit för motsvarande insatsnivåer och ännu större skillnad blir det om man jämför de största potterna för respektive struktur. Detta är antagligen självklart för de flesta, fast huvudpoängen här är att kostnaden i form av lyckad kontra misslyckad ”investering” gentemot den potentiella vinsten skiljer sig åt i dessa typer av spel.

Exempel fixed limit:
Du har 77 och synar en höjning pre flop (kostnad 2 BB), du träffar inte ett set på floppen men synar en satsning till (1 BB) innan du lägger dig på turn. Total kostnad 3 BB och 0 BB vinst.
Du har 77 och synar en höjning pre flop (kostnad 2 BB), du träffar ett set på floppen och du synar en satsning efter floppen (1 BB), en efter turn (1 BB) och gör en raise utan att få syn på en satsning efter river (2 BB). Total kostnad 6 BB och 5 BB vinst.

Exempel no limit:
Du har 77 och synar en höjning pre flop (kostnad 3 BB), du träffar inte ett set på floppen och lägger dig inför en satsning. Total kostnad 3 BB och 0 BB vinst.
Du har 77 och synar en höjning pre flop (kostnad 3 BB), du träffar ett set på floppen och du synar en satsning efter floppen (5 BB), en efter turn (9 BB) och gör en raise utan att få syn på en satsning efter river (24 BB). Total kostnad 41 BB och 17 BB vinst.

Om vi ställer dessa exempel mot varandra blir resultaten:
Exempel för fixed limit: -3 + 5 = 2 BB
Exempel för no limit: -3 + 17 = 14 BB

Den markanta skillnaden här är att vinst vid en lyckad investering med exakt samma starthand är mer värd i no limit och om den tänkta motståndaren synat de sista satsningarna på river hade skillnaden varit än avsevärt större. Om vi hade exemplifierat med KJs hade det sett ungefär likadant ut.

Samtidigt som vinsterna kan bli avsevärt större i den ena spelstrukturen kostar det genomsnittligen bara marginellt mer i proportion till blinds att gå med i en hand.

Vad blir då slutsatsen? Exemplen visar att vi inte har råd att investera lika ofta med olika starthänder i fixed limit som i no limit eftersom lyckade investeringar (dvs. de tillfällen då vi träffar) inte betalar tillbaka lika mycket (här kan infogas att det å andra sidan inte blir lika dyrt att förlora potter då handen möter en ännu bättre hand, fast detta är en annan omständighet).

Att gå med i potter med låga och medelhöga par samt med spekulativa händer har alltså inte lika höga implicerade odds i limit som i no limit. Det är vidare ett mindre avstånd mellan den minsta och den största pottens storlek i limit än motsvarande i no limit, på grund av satsningsstrukturen.

Linjediagrammet nedan illustrerar en serie tänkta potter för limit samt no limit i fall med "lyckade investeringar" och visar tydligt hur de implicerade oddset har olika betydelse på grund av storleksskillnaderna.

diagram

Konsekvenserna blir flera i hur sådana förutsättningar påverkar strategin för no limit kontra limit. Några skiljepunkter som framgår av detta är:

1. Fixed limit handlar i mindre grad om implicerade odds än no limit (därav handlar det mer om pott odds)
2. I fixed limit är det viktigt att du spelar korrekt i varje pott eftersom det är mindre storleksskillnader inbördes medan no limit främst handlar om att göra goda beslut i de stora potterna.
3. Du bör kunna värdesyna fler händer i limit post flop, dels för att det generellt är billigare, dels för att de relativt små implicerade oddsen för vissa starthänder påbjuder att du spelar fler marginella händer hela vägen.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: EV i poker