Risk kontra belöning

I många situationer måste ett avvägande göras som gäller risk kontra belöning. Är risken negligerbar blir det grönt ljus medan ljuset övergår alltmer i gult och orange desto större risk som föreligger.

diagram över risk Att springa över gatan under rusningstrafik för att hinna med bussen är förmodligen inte en risk värd att ta. Belöningen är här att snart sitta på bussen på väg till sin destination. Fast i valet mellan att råka ut för en olycka och tvingas vänta på nästa buss är det rationella att avstå rusa mot belöningen på grund av den allt för höga riskfaktorn.

Att däremot köpa en trisslott innebär liten risk. Det är försvisso rätt liten chans att uppnå en vinst, men med tanke på den minimala risken en trisslott utsätter din ekonomi för finns från risk-kontra-belönings-perspektivet inget skäl att avstå.

I poker ställs du inför beslut gång på gång, vilka kan ses i termer av risk kontra belöning. All form av spelande med pengar involverat inbegriper denna motställning. I poker riskerar du inte frakturer och livhanken utan dina marker, vilka är konvertibla i pengar.

Det är få gånger du är helt säker på utgången innan pokerhanden är avgjord. Även om du har den bästa handen före sista kortet ska delas ut finns det i de allra flesta lägen en viss sannolikhet att din hand degraderas till den näst bästa efter detta kort delats.

Som pokerspelare måste du acceptera risk i många situationer samtidigt som du måste kunna värja för risk när belöningen inte beviljar ett risktagande.


Om din motståndare går all in före floppen och du har två kungar bör du i stort sett alltid syna. Risken är här att motståndaren har två ess eller kommer besegra dig ändå med en på förhand sämre hand. Belöningen är att du vinner alla hans marker och det är i de allra flesta lägen korrekt att gå för belöningen i detta läge.

Den felaktiga generaliseringen av en gambler

Ordet gambler har ofta associationer med någon som tar risker för att vinna pengar. Så långt en korrekt beskrivning, men det är fel att göra en generalisering där en gambler betraktas som någon som tar ohälsosamma risker. I bland är detta fallet, men det behöver inte alltid vara det. Personer som är försiktiga till sin natur och hellre vill ta det säkra före det osäkra går miste om en rad möjligheter som en gambler med rationalitet som kompass får tillgång till.

Om det är rätt att ”gambla” kan inte besvaras med ett generellt ja eller nej. Det beror på situationen. Om du ingår en vadslagning som du korrekt kalkylerar att du har 60% chans att vinna vore det dumt att inte acceptera förutsatt att din ekonomi kan hantera ett eventuellt nederlag.

Den som får mest ut av risktagande är den som ser saker ur det långsiktiga perspektivet och inte kräver en säker utgång i varje fall.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Spelteori eller lita på sitt omdöme för en underlägsen spelare?