Schack kontra poker

Det finns klara paralleller mellan schack och poker. I båda spelen handlar det om att finna rätt beslut i rätt situation. Målet i schack är att få motståndaren schack matt eller att ge upp. I poker handlar det om att vinna motståndarens pengar.

Det finns flera spelare som på ett framgångsrikt sätt anpassat sig efter övergången till poker från schack eller vice versa (det är dock vanligast att övergången är till poker av det uppenbara skälet att det finns fler möjligheter att tjäna en inkomst). En artikel på Chicagotribune.com tog under 2016 upp en trend som märkts i schacknationen Ryssland med allt fler starka schackspelare som sadlar om till att bli framgångsrika inom poker:

For many chess players, the card game of American folklore and gangster movies has become a life changer. Their composure and intelligence, their ability to quickly evaluate a situation and calculate options, to absorb theory and concentrate for hours at a time make them outstanding poker players, too. The big difference is that when they play cards, they stand to win substantial amounts of money.

Det finns ännu ingen som kunnat bli en del av världseliten i både schack och poker, det borde vara ett bevis på att det trots allt finns stora skillnader. Vi börjar med att titta på strategiska likheter och sedan dito olikheter.

Gemensamma strategiska faktorer

Det mentala

Bland de gemensamma faktorerna går det inte minst att peka på mentala ingredienser i båda spelen såsom tålamod, disciplin och koncentration. Även om gambling är ett inslag i poker – en pokerspelare får inte vara rädd för att ta kalkylerade risker – är förmågan att undvika impulsivt handlande grundläggande.

I schack pratar man om ”ställningens krav”. Det kan vara så att de vita pjäsernas position ännu inte är redo för en attack på damflygeln under rådande förhållanden i partiet. Det behövs ytterligare positionella drag dessförinnan.

schackpjäs på spelkortI schack går det förvisso att chansa på så vis att spelaren försöker med en taktisk manöver i hopp om att motspelaren inte ska upptäcka motdraget som gör den taktiska manövern ofruktsam. Detta är tecken på bristande tålamod där hoppet står till motståndarens oförmåga att upptäcka hot på spelbrädet.

Detta har sin motsvarighet i pokerns krav på långsiktighet. Bara för att du fick in ditt färgdrag efter du synade motståndarens stora satsning behöver det inte innebära att ditt spel var korrekt i ett långsiktigt perspektiv. Och det långsiktiga perspektivet är vad som avgör vem som är en vinnare och vem som är en förlorare i slutändan när man spelare poker.

Logik

En annan likhet mellan schack och poker är definitivt det logiska tänkandet. Det är kanske på detta område som det går att utvinna mest nyttiga färdigheter genom att spela schack vid sidan av poker. Det logiska tänkandet i dessa spel är omfattande, men för att kort sammanfatta gäller det förmågan att lära sig kalkylera efter spelets egna principer och att undvika dra egna slutsatser på oriktiga premisser.

Förutse motståndarens drag

Det essentiella som sker under ett schackparti är att spelaren ständigt analyserar tänkbara drag för motspelaren och sig själv. Inte minst är det viktigt att spåra motspelarens intentioner och antecipera dessa genom effektiva drag.

Detta liknar den viktiga förmågan hos en pokerspelare att kunna sätta motståndaren på en viss hand. Genom att analysera hur handens förlopp jämte motståndarens agerande (satsande, synande etc.), handlar det om att försöka para ihop dennes agerande med ett begränsat antal troliga händer.

Strategiska olikheter

Det som är den kanske mest fundamentala skillnaden mellan schack och poker är perfekt information kontra imperfekt information. I schack finns all information synlig på de 64 rutorna medan poker i hög grad handlar om antagande kring vad som inte syns.

Sedan utgör förstås turinslagen i spelet avvikelser. Vad som avgör ett schackparti bestäms minimalt av tur medan utgången i ett pokerparti kan vara helt dominerat av slumpen. Poker anses dock som ett skicklighetsspel, om än med turinslag, och detta beror på att i längden lönar sig det sig att följa vissa strategier.

Avslutningsvis ska frågan om vilket spel som är det mest skicklighetskrävande ställas. Denna fråga skulle kunna besvaras med att schack är det mest avancerade medan poker är det mest komplexa. För distinktionen mellan avancerad och komplex gäller då följande:

Schack kräver mest i form av inlärning och nybörjaren kommer vara chanslös mot experten medan…
Poker är ett spel där nybörjaren kan göra ett beslut som kritiseras av den medelgoda spelaren fast samtidigt upprepas av den professionella – skillnaden är att nybörjaren inte förstod sitt drag i samma utsträckning.

En kort lista på personer som varit framgångsrika i både schack och poker:

Dan Harrington – mest känd för sina pokerprestationer, men också stormästare i schack.
Ylon Schwartz – en stormästare i schack som blev fyra i WSOP Main Event 2008.
Alexander Grischuk – har tillhört världseliten i schack och gjort ett försök i poker, men ännu utan större meriter i pokersammanhang.
Martin Staszko – en skicklig schackspelare som fick en andraplats i WSOP Main Event 2011.
Jennifer Shahade – en av de bästa kvinnliga schackspelarna i USA som blivit en del av Team PokerStars.
Dmitry Andreikin – en av Rysslands bästa inom schack som med framgång sadlat om till poker.

Choker

Choker är ett spel för den som vill kombinera poker och schack. Pokerstrategi.nu har inte testat spelet, men det har fått en del uppmärksamhet och nämns därför här. Det finns i skrivande stund tillgängligt för nedladdning på Google Play.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Minnets betydelse för din kapacitet