Hur du förvaltar din skicklighet

Det finns många former av spel och kombinationer att välja mellan: limit, no limit, cash game, turneringar, Sit n Go, heads up, shorthanded, longhanded med flera. Givetvis betingas inte alla dessa av exakt samma inslag av skicklighet kontra tur. Förutom variation i spelform finns det ytterligare omständigheter som spelar in såsom blindsstruktur, multitabling, val av tidpunkt för spelande och liknande. Din skicklighet i poker kommer slå i genom olika beroende på dessa omständigheter och här följer några tips om hur du bäst utnyttjar din skicklighet.

Olika spelformer

Låt oss börja med de olika spelformerna. Först bör skillnaderna mellan heads up, shorthanded och longhanded betonas. Det är ett faktum att inslagen av tur ökar när potten avgörs bland en större skara spelare. I flervägspotter kan irrationella spelare bli dina värsta motståndare och från början svaga starthänder kan utveckla sig till de starkaste. Vidare gäller i turneringsspel att ju flera deltagande, desto fler situationer med alla dina marker inblandade måste du förmodligen överleva än du hade behövt göra där färre spelare deltagit. Dessa är några ingredienser i spelet som ofta inverkar negativt på den skickligt agerande pokerspelaren.

I heads up gäller andra förutsättningar: du möter ständigt en spelare allena och dessutom samma spelare partiet igenom. Det innebär att de starkaste starthänderna oftare förblir de starkaste samt att din motståndare måste besegra dig på egen hand.

En annan indelning gäller den mellan Sit n Go och större turneringar. Det är så klart svårare att vinna en turnering än en Sit n Go, men turen spelar samtidigt en större roll i en turnering. Du kan knappast komma riktigt långt i en turnering med dåliga kort, men med bra spel kan du knipa en prisplats i en Sit n Go för 5-6 spelare trots relativt dåliga kort om du spelar situationerna rätt och att händelser där du själv inte agerar underlättar din framfart.

För den som spelar Sit n Go är blindsstrukturen en viktig komponent. Med blindsstrukturen menas här främst tidsintervallen under vilka blindsen höjs. I ett spelrum brukar det finnas några olika tidsintervaller att välja mellan. Dessa kan benämnas snabbt, medium, långsamt (fast i spelrummets lobby brukar de oftare gå under namn som "turbo", "super turbo" osv.).

Det finns en del saker att säga om dessa och ett självklart ställningstagande för vilket som är mest fördelaktigt finns inte. Det kan omedelbart konstateras att ju längre intervall mellan höjningar av blindsen desto mer utslag av skicklighet. När blindsen blir högre blir korten viktigare och det ges mindre möjligheter att spela selektivt eller att dra sig ur händer efter floppen. Alltså vill den skicklige spelaren att höjningarna ska ske långsamt.

Trots detta är det inte självklart att han ska välja den blindsstrukturen med längsta tidsintervall. Det tar samtidigt längre tid för honom att vinna sina pengar, hans timlön minskar. Det torde således vara eftersträvansvärt att hitta en mellanväg för ROI (Return of Investment) samt timlön, det vill säga där det finns utrymme för skickligt spel finns samtidigt som tillfredsställande lönsamhet behålls.

Sedan är det Sit n Go kontra cash game. Cash game brukar ofta klassas som nummer ett när det kommer till skicklighet. Detta påstående lär i första hand bygga på att genuin poker i flera situationer genererar bättre EV än det gör i Sit n Gos. I en Sit n Go måste många situationer nämligen lösas på sätt som är mer förankrat i turneringens villkor än i själva handens villkor. Det finns exempelvis situationer i Sit n Go där det är teoretiskt korrekt att slänga A-A före floppen(!), något som knappast är att överväga i ett cash game.

Att välja mellan no limit och limit är inte så mycket valet av beståndsdelarna skicklighet kontra tur (även om det likväl går att argumentera kring detta), som individuella färdigheter i poker. No limit är förmodligen det rätta valet för den spelare som är skicklig i att bluffa och är mentalt utrustad att hantera hastiga svängningar i spelkapitalet. Limit är mer centrerat kring odds och passar den spelare som allltid tänker in oddsen i sitt beslut.

Andra faktorer

Det är viktigt att poängtera att det finns många fler faktorer som borde påverka ditt val än just det som finns i relationen skicklighet kontra mängden tur. Förutom vad som gäller en viss spelares specifika strategiska färdigheter finns psykologiska färdigheter som mental styrka samt motivation och lust för olika spelformer.

Dessa omständigheter ska dock inte diskuteras utförligare i denna artikel utan det ska nu redogöras för några sista förhållanden som är av intresse för den skickliga pokerspelaren att ha i åtanke.

Spela på flera bord

Vissa spelare gillar att utnyttja sin skicklighet i poker genom att spela på flera bord samtidigt, att multitabla. Detta kan generera mer vinst på kortare tid. Att spela på flera bord kan vara ett alternativ mot att gå upp en nivå i insats. Nackdelar som kan kännas av är att spelandet kan bli mer stressande än roande. Det är att rekommendera att du tills en början har få bord igång alternativt spelar på bord med många spelare eftersom du där får fler naturliga pauser.

Det handlar framför allt om att pröva sig fram och det är ingen dum idé att använda ett program som ger dig statistik (t.ex. PokerTracker) och sedan utvärdera vad som är mest lönsamt.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Det ovissa i pokerspelarens fluktuationer