Minnets betydelse för din kapacitet

En faktor många bortser från när det gäller förmågan att prestera på en hög nivå i olika spel som till exempel poker och schack är minnet. I schack är minneskapaciteten inte minst viktig när det gäller att memorera drag som hör till olika spelöppningssystem medan det i poker är viktigt att komma ihåg hur dem du spelar mot agerat tidigare.

Att kunna förutse framtiden underlättas för den som har bibehållen information om historien. Om du lagt märke till att tåget oftare är försenat än bussen kan du ha nytta av att ha detta i minnet när du planerar en resa där det är viktigt att du kommer i tid.

Samma sak kan appliceras i poker. Om du lägger märke till att en spelare satsar tre av fyra gånger efter floppen om ingen annan har spelare satsat då det är hans tur bör du inte tillmäta hans fortsatta agerande av detta slag som isolerade företeelser. Med andra ord du bör inte tänka: ”Aha, en spelare som satsar, hm … han har antagligen en bra hand”. Du bör tänka: ”En spelare med bet-frekvens på 75% efter floppen satsar”.

Ju mer saker du lägger på minnet av tidigare händelser då du sitter vid ett bord, desto mer data har du som beslutsunderlag i kommande situationer.

Om du frågar en person om hon/han vill gå ut tillsammans med dig och du får tre nej bör du förmodligen inte betrakta utgången som fifty-fifty om du frågar en fjärde gång. Samma sak gäller med spelare runt pokerbordet: de har sina preferenser hur de vill spela sina olika händer, likväl som de har både styrkor och svagheter. Deras preferenser i hur de spelar i olika situationer är information som har värde för dig. Du behöver ta reda på så mycket du kan om dem och komma ihåg detta när det kan vara till nytta.

Om du är involverad i en hand där potten är stor och spelaren du möter gör en stor satsning på river kan information om vad han gjort tidigare vara av stort värde. Om ni båda suttit vid samma bord en kort stund har du förmodligen inte mycket att gå på, men om ni suttit vid samma bord en timme eller mer bör du i detta läge kunna plocka fram något från minnet kring hur samma spelare agerat i ett liknande läge tidigare. Här kan ditt minne vara en av dina viktigaste tillgångar vid pokerbordet. Kan du minnas att samma spelare tidigare gjort en stor satsning på river och efter fått syn visat upp en bluff har ditt minne försett dig med något som kan vara värdefullt.

Anteckningar som minnesstöd

Självfallet går det inte lagra mängder av tidigare pokerhänder i minnet. Men som tur är finns det funktioner i stort sett alla pokerklienter där du kan skriva noteringar som kopplas till en specifik spelare. Exempel på noteringar kan vara: ”c-bet flop 80%”, ”värdebet pot size river”, ”ger upp efter syn flop+turn”, ”försvarar sällan bb”, ”loose range utg”.

Anteckningar gjorda för specifika spelare plus ett gott minne är två av ingredienserna i många vinnande pokerspelares recept.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Logik i poker