Att förstå stackens betydelse

pokerstackI poker är pott odds och dragodds elementär kunskap. Du utgår från pott oddset när du överväger att syna eller när du funderar på hur mycket du ska satsa. Och när du gör detta använder du pottens storlek som referens. Det finns också tillfällen när du bör innefatta stackens (med stack menas dina marker på bordet) storlek och anpassa ditt spel därefter.

Du har kanske hört uttrycket att en spelare har en "djup stack" eller är "djupstackad"? Detta som översatts från engelskans deep stack innebär helt enkelt att spelaren i fråga har mycket marker vid bordet i förhållande till big blind. En djup stack är när du har runt 100 BB eller mer vid bordet.

Eftersom stackens storlek varierar mellan spelare vid ett bord är det viktigt att även inlemma dessa avvikelser när du grundar ditt beslut i fråga om vad du kan syna eller vad du bör satsa (detta gäller no limit samt pot limit i de flesta avseenden).

Låt oss titta på ett exempel:

Din hand: 6 7
Floppen: A 4 5

Blindsen är 1/2 och det ligger 10 marker i potten. Din motståndare satsar 15 marker. Din motspelare är loose-aggressiv och då han även höjde före floppen misstänker du att han har prickat esset. Vi vet att du träffar ditt stegdrag cirka 32% av gångerna och att pott oddset därmed är för dåligt för att bevilja en syn. Däremot måste även de implicerade oddsen tas med i beslutet och det är här motståndarens stack kommer in i bilden.

Låt säga att din motståndares stack består av ytterligare 20 marker. Det betyder att du synar 15 marker för chansen att vinna sammanlagt 45. Bör du därmed syna?

Nej, du betalar cirka 33% av en eventuell slutgiltig pott i en situation där du träffar din hand cirka 32% av fallen och lägg därtill att risken finns om motståndaren redan har två par eller triss att denne träffar en kåk på turn eller river. Dessutom är några av dina outs scared cards i viss utsträckning, vilket kan få motståndaren att avstå att lägga in mer pengar i potten vid till exempel en 3a.

Låt i stället säga att din motståndare har 250 ytterligare marker i sin stack. På grund av detta uppstår delvis helt nya förutsättning.

I detta fall synar du 15 marker för chansen att vinna betydligt mer, kanske rentav 275. Vi vet att din motståndare är loose-aggressive vilket förstärker de implicerade oddsen. Även om vi inte kan inringa exakt vad du kan förväntas vinna om du fullbordar stegen kan vi konstatera att det är värt att syna i denna situation just för att motståndarens stack är djup och att du därmed har mycket att vinna.

När stackdjupet avgör ifall du går med i potten eller inte

Avancerade spelare väger in motståndarnas stackdjup då de bestämmer sig för att spela vissa starthänder eller inte. Det är särskilt vanligt då det kommer till pocketpar. pocketpar har höga implicerade odds (dvs. du kan vinna en stor pott då du träffar ett set). Du kommer dock oftast inte vinna potter med händer som 33 och 44.

Om du i slutändan väljer att spela händer som dessa i ett visst läge bör ibland avgöras utifrån motståndarens stackdjup. Om du behöver syna 10 marker och din motståndare har totalt 50 marker bör du förmodligen lägga handen. Sannolikheten att träffa ett set eller bättre på floppen är cirka 1 på 8. Om du då endast kan vinna 5 gånger mer än beloppet för en syn är det för lågt värde.

Skulle din motståndare ha över 100 marker förändras förutsättningar eftersom dina implicerade odds ökar nämnvärt. Nu kan du vinna över tio gånger beloppet som det kostar att syna och ditt pocketpar blir av den anledning mer attraktiv att spela.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Logik i poker

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker