Shortstacked HU SNG strategi

Normalt sett gäller att spelare i en heads up Sit n Go startar med 1500 marker vardera. Ett alternativ som blivit vanligare är 500 startmarker, vilket erbjuds av vissa pokersajter. Att reducera startmarkerna till endast 500 gör att båda spelarna startar som shortstacked (se pokertermer) och en heads up match under dessa premisser kommer troligtvis inte pågå lika länge som vanligt, särskilt då turbo-struktur vanligtvis gäller.

Varför välja detta format?

För en skicklig och seriös spelare kan detta låta som ett upplägg med väl mycket slumpmoment inblandat. Hur mycket spel kan det bli när varje spelare bara har 25 BB till sitt förfogande och då blindnivån dessutom höjs ofta?

Det är sant att turinslagen ökar, fast som alltid gäller det att ta alla faktorer i beaktande. För en skicklig spelare finns det även fördelar:

1. Varje turnering tar mindre tid vilket medför högre timlön.
2. Lägre rake än normalt brukar gälla (då turneringarna tar så pass kort tid finns det utrymme för pokerrummet att reducera turneringsavgiften).
3. Misstag blir mer kostsamma, vilket bör gynna dig som skicklig spelare.
4. Du kan ofta möta spelare som främst är ute efter action.

Varför avstå detta format?

Som redan sagts innebär ett spelformat av denna sort att slumpmomenten blir fler. En självklar anpassning till shorthanded heads up är att du måste spela fler starthänder och det är framför allt på grund av denna anpassning som slumpen blir större än annars. Har blindsen hunnit bli höga har du helt enkelt inte råd att lägga mer än ett fåtal starthänder i rad och besluten blir därmed i hög grad framtvingade.

Därför minskar skicklighetens betydelse

En konkret situation som visar att skicklighetens betydelse minskar är faktumet att felaktiga beslut kring all in pre flop kan bli betydligt mindre kostsamma långsiktigt än annars. Om du spelar cash game heads up med djupa stackar kan det innebära ett otroligt stort minus EV för en spelare som går all in pre flop med en dålig hand och får syn. I HU SNG med turbostruktur och totalt 1000 marker på bordet däremot behöver spelarens EV inte vara särskilt negativt även om han går all in med en hand som 86o, om blindsen har hunnit höjas ett par gånger. Låt säga att blindsen är 50/100 och båda spelarna har 500 marker vardera. Att gå all in mot en enda spelare har normalt mycket hög fold equity och att attackera big blind betyder här en vinst på 100 marker, totalt 20% av motståndarens marker. Om big blind, som i exemplet, utgör 10% av de totala markerna som existerar medför detta att det är svårt att gå all in och få ett stort minus EV. Och om det blir svårare att göra misstag ... ja, då blir skickligt spel mindre värt.

Fastän du är en skicklig heads up spelare kommer din vinstfrekvens bli lidande av dessa faktorer. Så även om turneringsavgifterna är något lägre än normalt blir den huvudsakliga frågan att kalkylera differensen: minskad turneringsavgift kontra minskad vinstfrekvens.

Strategiska anpassningar

Den viktigaste anpassningen när du går från att spela normala HU SNGs till sådana där du börjar med 500 marker är att spela lösare, vilket är ofrånkomligt på grund av relationen stack-blinds (se även artikeln Att förstå stackens betydelse).

Du måste också anpassa dig genom att vara beredd att spela fler händer post flop. Detta eftersom potten utgör en större del av de sammanlagda markerna än annars. Det säger sig självt att du har mer utrymme att vänta på en stark hand om det ligger 180 marker i potten och du har 1320 än om du har 320.

För att nämna några konkreta exempel i pokervarianten Omaha bör du ibland vara beredd att satsa alla dina resterande marker med ett överpar och kanske även toppar än du skulle vara vid djupa stackar.

Det är också viktigt att praktisera pott kontroll och undvika att bli "pot committed" i fel lägen. Det blir också än mer viktigt än normalt hur du spelar pre flop och direkt efter floppen. Att planera framåt – vilket inbegriper hur stor andel av din stack du vill se i potten pre flop med en viss starthand exempelvis – blir av högsta vikt.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Heads up strategi