Lär dig PokerTracker

pokertracker logoPokerTracker är tillsammans med Hold'em Manager de i särklass mest populära pokerprogrammen.

Vad gör då PokerTracker? Programmet har huvudsakligen två användningsområdes: dels ger det en omfattande statistik över ditt spel, dels ger det dig statistik över motståndare medan du spelar. PokerTracker kan användas för Texas hold'em eller Omaha (stöd för båda varianterna ingår dock inte i grundversionen). Vidare tillhandahåller programmet separat statistik för cash game samt turneringar. När det gäller stöd för pokerrum är det sällan några problem, bland annat stöds Poker Stars, Full Tilt Poker, Party Poker, 888poker och rum som ingår i nätverken iPoker och Microgaming. Priset på PokerTracker är knappt $100.

Statistik med PokerTracker

Pokertracker innebär i det närmaste oändliga möjligheter att analysera ditt pokerspelande. Därför vore det enklare att skriva vad du inte kan få reda på. Här kommer dock en sammanfattning av vad för slags statistik du kan få via PokerTracker.

Du kan få reda på hur många händer du spelat, hur många timmar och i vilka pokervarianter och limits. Självklart kommer du också kunna se ditt resultat inklusive din win rate i form av BB/100 (vunna big blinds per 100 händer) i cash game respektive ROI (Return of investment) i turneringar. Dessutom kan du se din timlön samt hur mycket rake pokerrummet tagit.

Större översikt över vad du presterat resultatmässigt på längre sikt kan du se i tabeller eller som ett diagram. En filtreringsfunktion gör att du kan få separata översikter om du till exempelvis vill skilja mellan No Limit och Fixed Limit.

Analysera ditt spel

Det bästa med PokerTracker är inte blott faktumet att du får statistik över ditt spel utan att du kan analysera denna och utifrån detta få vägledningar. Så efter du konstatera hur det förhåller sig med olika parametrar finns utmärkta verktyg för att jämföra hur du presterar under olika förutsättningar. Detta kan vara allt från din timlön i cash game kontra turneringar, din win rate på två olika limits eller i två olika pokerrum. En av nyheterna i PokerTracker 4 hette LeakTracker och denna kan berätta ifall du avviker från vad som är känt att vara optimalt spel. Till exempel ifall du C-betar för sällan eller om du synar för ofta på river.

Vill du gå in på detaljnivå kan du till exempel se hur du presterat med samtliga starthänder. Hur ofta vinner du procentuellt med JJ? Hur ofta höjer du innan floppen med AK? Hur mycket pengar har du vunnit med AA? Och så vidare. Du kan även få statistik över hur du presterar med färdiga händer och se ditt totala resultat med tvåpar, triss och så vidare. Skulle du vilja gå tillbaka till en tidigare hand kan du enkelt göra detta och låta den spelas upp igen i grafiskt läge där du också kan se de involverade oddsen.

Hur du använder PokerTracker

Här kommer kortfattade instruktioner för ett par olika områden i programmet.

Importera handhistorik

Allting bygger på att programmet får del av din handhistorik och här måste du göra ett par konfigureringar. Till att börja med ska du kontrollera att handhistoriken från pokerrummet där du spelar sparas på din hårddisk (brukar normalt kunna göras i pokerklientens lobby). Sedan måste du se till att pokerrummet eller dess nätverk är aktiverat i PokerTracker (se i listan under fliken ”Auto Import”).

Därefter väljer du mellan automatisk eller manuell import av handhistorik. Automatiskt rekommenderas och allt du behöver göra är att klicka på knappen ”Begin Auto Import” och sedan öppna pokerrummet. När din session sedan är över klickar du på ”Stop Auto Import” och då kommer PokerTracker omvandla handhistoriken till statistik.

De primära felsökningarna ifall du inte får det att fungera är att kolla så att handhistoriken som importeras är på engelska och att sökvägen som anges i PokerTracker överensstämmer med mappen där filerna med handhistorik hamnar. Gäller det turneringar ska du kontrollera att turneringsreferat sparas tillsammans med handhistoriken.

Sammanföra flera spelarnamn

Om du spelar på fler än ett pokerrum kan du sammanföra statistiken via fliken ”General” och sedan klicka på ”Edit” under ”Aliases” och välja ett screen name.

Ta bort händer och sessions

Skulle du vilja ta bort en del av handhistoriken i efterhand gör du detta via menyn: ”Database” – ”Database Management” – ”Purge” och väljer sedan vilka sessions du vill utesluta från statistiken.

HUD (Heads Up Display)

Heads Up Display, vilket brukar förkortas HUD, kan användas medan du sitter på ett bord och spelar. Genom att använda PokerTrackers HUD får du statistik i realtid över samtliga motståndare som sitter vid ditt bord.

Du aktiverar HUD genom att sätta igång Auto Import i programmet innan du öppnar ett spelfönster och då kommer rutor med statistik automatiskt dyka upp där du sedan matas med information om dina motståndares sätt att spela.

I den här rutan informeras du om fem olika saker: Spelarens namn i grön text längst upp till vänster; en siffra inom parentes som talar om hur många händer spelaren deltagit i; på undre raden kan du läsa VP, PR och AFq, förkortningar för Voluntary put money in the pot, Pre-flop raise frequency respektive Aggression Frequency, samt tillhörande siffror.

Voluntary put money in the pot (VP$IP) – Anger i procent hur ofta spelaren går med i handen. Ju högre siffra, desto lösare spelare.
Pre-flop raise frequency (PFR) – Anger i procent hur stor andel av händerna spelaren höjer pre flop.
Aggression Frequency (AFq) – Anger i procent hur aggressivt spelaren agerar post flop (formeln är bets+raises/checks+calls). Mellan 30% och 60% kan anses som normalt och således är under 30% väldigt passivt och över 60% väldigt aggressivt.

Om du sedan klickar på denna ruta kommer en massa ytterligare statistik upp som innefattar allt från hur mycket spelaren vunnit eller förlorat till hur ofta han C-betar efter floppen. Det finns även ett ytterligare tal för aggression, Aggression Factor, vilket inte skrivs i procent utan är ett tal som skrivs ut med en decimal. Denna anger aggressionsfaktorn enligt formeln (Bets+Raises/Calls).

Det bästa med denna statistik är att den sparas och nästa gång du möter samma spelare kommer du därför även ha insamlad statistik från föregående sessions framför dig. Ibland kan det vara en fördel att se motståndarens statistik enbart från pågående session och detta kan du göra genom att hovra över den lilla rutan som representerar din HUD.

Det finns även möjligheter att ändra via inställningarna i PokerTracker vad som visas i din Heads Up Display, vilket görs via menyn: ”Configure” – ”Configure HUD”.

Besök hemsida: www.pokertracker.com

Vill du lära dig mer om HUD? I böckerna The Myth of Poker Talent och Crushing The Microstakes finns HUD med som viktig part då spelexempel demonstreras.