Fixed limit

Texas hold’em spelas med olika satsningsstrukturer. De två vanligaste är fixed limit och no limit, därutöver finns blandformen pot limit.

Fixed limit - satsningstruktur

I fixed limit, eller bara limit, är satsningsbeloppen förbestämda. Vid spelnivån 1/2 är beloppen som kan satsas följaktligen 1 och 2 enheter (svenska kronor, dollar osv). Före floppen och under den första satsningsrundan efter floppen kan i detta fall 1 enhet satsas och i nästkommande två satsningsrundor - turn och river - kan 2 enheter satsas. Därutöver kan höjningar (raise) samt kontrahöjningar (re-raise) av samma storlek göras.

Spelar du på en pokersajt brukar fixed limit förkortas FL. Det kan till exempel stå Texas hold'em FL.

Fixed limit - strategi

Att tänka kring odds

Vad som skiljer limit från de andra kategorierna är att limit är mer matematiskt till sin karaktär. Detta av den enkla orsaken att satsningsnivåerna är förbestämda och därför låter spelet kalkyleras ingående. Pott odds är följaktligen en väldigt viktig ingrediens här.

Du måste kunna räkna på oddsen och känna till diverse sannolikheter om du ska bli framgångsrik i limit. Men det är långt ifrån alla som behärskar detta, så om du är en ambitiös spelare och lär dig pott odds ”flytande” kan det därför bli lönsamt för dig då du matematiskt kan spela ut dina motståndare.

Satsningsstrukturen i limit som redogjordes för ovan innebär alltså att du endast kan satsa en liten satsning direkt efter floppen. Denna lilla satsning kommer ganska sällan ge din motspelare otillräckliga pott odds för draghänder. En taktik som därmed bör användas emellanåt är att vänta med din satsning till turn då dubbla beloppet kan satsas. Genom denna metod kommer din satsning vara större i relation till potten och därmed kommer du ge din motståndare sämre pott odds.

Starthänder

Den andra skiljelinjen gentemot no limit är värderingen av starthänder. I limit ger de förutbestämda satsningsnivåerna speciella villkor för vilka kort du bör spela och hur.

En omständighet är att det inte går att höja mer än de bestämda beloppen, vilket gör att fler spelare kommer välja att syna dina satsningar. Omvänt kommer du få bättre odds att syna motståndarnas satsningar. Du kommer få svårare att köpa ut andra spelare vid tillfällen du önskar detta som med höga pocketpar till exempel. På grund av det redan omtalade faktumet att spelare kan syna dig billigt kommer du ofta ställas mot många spelare och det blir därför vanligare att någon får en bättre hand redan på floppen eller kan dra ut dig senare i handen.

Samtidigt förbättras en del starthänder under dessa förhållanden sett till vilka pottodds du normalt får kontra dragodds. Cconnectors och färghänder är sådana kategorier.

Det är en generellt en fördel att vara extra selektiv i valet av starthänder i fixed limit eftersom de relativt små satsningsbeloppen mindre ofta driver ut spelare från potten. Spelar du på shorthanded bord (6-max bord), vilket blivit det vanligaste bör du försöka ligga runt 20-25% VP$IP (voluntary put money in the pot), det vill säga att du genomsnitt går med i potten en gång utav fem borträknat de tillfällen du postar blinds.

I schemat nedan kan du se rekommendation för händer att spela, vilka utgör 42 av 169 starthänder. Eftersom par har lägre förekomst än övriga händer hamnar du på cirka 20% VP$IP. Du bör lägga till ett antal ytterligare händer i sen position (förslagsvis alla händer med ess) samt vara mer restriktiv i tidig position.

schema starthänder limit

När det gäller table selection brukar bord där spelare går med i många potter vara att föredra eftersom du ofta kommer få möta spelare med undermåliga händer (uppgifter om detta brukar vara tillgängliga när du spelar på internet och finns då att avläsa i pokerrummets lobby).

Detta var en kortare genomgång kring hur fixed limit spelas. Vill du läsa vidare i ämnet finns bland annat två relevanta artiklar på denna sida: Hur du vinner på låga nivåer i limit och Skillnader hos starthänders implicerade värde i fixed limit och no limit. Vill du fördjupa dig ytterligare rekommenderas boken Hold’em poker för avancerade spelare som fokuserar på Texas hold'em limit på medelhöga nivåer.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Cash game strategi