C-bet (Continuation bet)

C-bet som är en förkortning för Continuation bet är ett av de mest använda taktiska greppen i poker. Det är också en av de enklaste att utföra och – vid rätt användning – högst effektivt.

När floppen har delats i Texas hold’em är det vanligare att en spelare inte har träffat sin starthand än tvärtom. Detta får ofta konsekvensen att den mest aggressiva spelaren vinner potten. Det är här C-bet kommer in.

Vad är en C-bet?

Att ”C-beta” i poker innebär att du följer upp en höjning pre flop med en ny höjning post flop. Du fortsätter alltså att beta, därav namnet ”continuation”. Det väsentliga är att du inte behöver träffa handen för att göra en C-bet, men samtidigt bör du inte använda detta spel 100 gånger av 100.

Vad är rätt frekvens och betstorlek?

Hur ofta bör du då göra en C-bet och hur mycket bör du satsa? Frågorna har till viss grad ett matematiskt svar. Hur ofta du bör C-beta beror också på hur många spelare som deltar i handen, men för att förenkla så väljer vi situationer där du möter en spelare. Då är rekommendationen att C-beta omkring 2 av 3 gånger och satsa 50-100% av potten.

Låt oss titta närmare på ett scenario över 10 utfall där vi satsar 60% av potten som är 10 enheter:

a) Vid 4 tillfällen lägger sig vår motståndare och vi vinner potten direkt = vi vinner 40 (4 * 10) enheter
b) Vid 6 tillfällen synar motståndaren vår C-bet = vi kanske förlorar 36 (6 * 6) enheter

Det räcker alltså att motståndaren lägger sig 4/6 gånger när vi satsar 60% av potten för att vi går långsiktigt plus på spelet.

Det kommer finnas motståndare som synar oftare än 4/10, men också sådana som synar än mer sällan. Som du kanske noterat kan det ändå räcka om motståndaren lägger sig mindre än 4/10 eftersom vi fortfarande kan vinna potten.

Hur effektivt det är med C-bet beror också på motståndaren du möter. Som alltid i poker måste du anpassa dig till detta. Beroende på hur ofta spelaren du möter synar förändras premisserna och därmed rekommendation för C-bet. En spelare som aldrig synar utan legitim kan vi ständigt C-beta mot medan vi bör C-beta klart mindre än vanligt mot en spelare som synar med allt.

Att alltid eller nästan alltid C-beta är dock generellt inte att rekommendera då det enkelt kan exploateras. Om du observerar att en spelare alltid C-betar kan du tvinga bort honom från fler händer (hans handfördelning, range, kommer bestå av många svaga händer) genom att besvara hans satsning med en höjning. Om motståndaren däremot C-betar hälften av gångerna eller något mer måste du ha större respekt för hans satsningar.

C-bet på turn

C-bet är allra mest vanligt direkt efter turn, men kan och bör användas även på turn. Om du ofta C-betar floppen, men aldrig turn (om du inte träffar eller redan har träffat) blir du ditt spel för lättläst. Många spelare komma lägga märke till denna tendens och syna oftare på floppen för att sedan satsa mot dig på turn, särskilt kommer du vara ett enkelt byte när du spelar ur position.

C-bet på river

C-bet på river är mindre vanligt och om rekommendationen är att relativt ofta fortsätta C-beta på turn bör du eventuellt avstå att satsa en ytterligare gång på river (förutsatt att du inte har en stark hand). Om motståndaren redan synat dig två gånger är det rätt troligt att han har en hand och kommer syna dig en tredje gång. Det finns tillfällen där du bör satsa en tredje gång på river utan att du har träffat något, men det är mer undantag än regel.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: 3-bet och 4-bet