Anpassning till positionen

Att tänka kring positionen när du spelar poker är ett av de viktigaste stegen i din utveckling. Börja med att studera följande sekvens:

Före floppen:
pokerbord position pre flopSpelare 1 – 1a position
Spelare 2 – 2a position
Spelare 3 – 3e position
Spelare 4 – 4e position
Spelare 5 – 5e position
Spelare 6 – 6e position
Spelare 7 – knappen (7e pos.)
Spelare 8 – small blind (8e pos.)
Spelare 9 – big blind (9e pos.)

Efter floppen:
pokerbord position post flopSpelare 8 – 1a position
Spelare 9 – 2a position
Spelare 1 – 3e position
Spelare 2 – 4e position.
Spelare 3 – 5e position
Spelare 4 – 6e position
Spelare 5 – 7e position
Spelare 6 – 8e position
Spelare 7 – 9e position (knappen)

Du måste bli bekant med dessa två konfigurationer och planera ditt spel därefter. Som du kan notera kommer spelaren med knappen (the dealer button) senare hamna i position. Att vara i position innebär stora fördelar. Spelaren i position kommer ha all information insamlad när det är hans tur att agera. Om du gillar att bluffa är detta bluffandets ”pole position”. Och i det andra fallet, om du är en tight spelare kan du härifrån spela med minsta möjliga risktagande.

When you play with position on your opponents, you'll have many opportunities to maximize profits, with moves such as value-betting thin (with a marginal hand) and/or bluffing more easily, thanks to all the infomation accumulated. - Bertrand "Elky" Grospellier

Fastän spelaren med small blind kan "limpa in" för halva priset får han i gengäld den sämsta positionen efter floppen. Att anpassa sitt spel efter positionen när du spelar poker innebär att du ger dina händer ett relativt värde.

Före floppen har du som mest bristfällig information i tidig position. Därför måste du från detta läge begrunda möjliga scenarion när du bestämmer dig ifall du ska gå med i handen eller inte. Är du i tidig position med en starthand som bara är hyfsad bör du ofta lägga den direkt eftersom risken finns att någon efter dig höjer och att du då tvingas lägga en hand som du betalat för eller, vilket är ännu värre, betala ytterligare för att spela med en bara hyfsad hand.

Fler termer att känna till

Vi har hittills använd termerna small och big blind (lilla och stora mörker. I stället för att använda första position, andra position och så vidare finns vedertagna engelska förkortningar och termer som ofta används.

Här är en sammanställning av namnen på positioner på bord med sex spelare:

1a position – UTG (under the gun)
2a position – UTG +1 (positionen direkt efter under the gun)
3e position – CO (cut off)
4e position – BTN (buttom eller "knappen")
5e position – SB (small blind eller "lilla blind")
6e position – BB (big blind eller "stora blind)

Tidig, mitten och sen position

De spelare som agerar först sitter i tidig position, sedan följer mittenposition följt av sen position. I dessa är inte small och big blind inräknade. Ju senare position, desto bättre.

Nackdelar med tidig position:
1. Du har minst information från samtliga inblandade.
2. Risken att bli utsatt för det som kallas squeeze play.

Nackdelar med mittenposition:
1. Du har mindre information än spelare i sen position.
2. Du kan hamna mellan två aggressiva spelare.

Fördelar med att ha position på de andra:
1. Du har fått information när det är din tur.
2. Du kan satsa och vinna potter när spelare före dig visar svaghet.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Spelstilar

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker