Sit n Go strategi

Sit n Go kan betraktas som en miniturnering, vilken oftast bara involverar ett bord och därmed relativt få spelare. Det är en populär form av poker, antagligen på grund av att spelet är mer varierat än ett cash game och inte varar lika länge som en flerbordsturnering.

Spela omständigheterna

Att lyckas i en Sit n Go handlar mycket om att förstå själva spelformen, att förstå vad som skiljer sig från ett cash game och hantera dessa omständigheter på ett vinnande sätt. De omkringliggande faktorer du i första hand måste ha insikt om är:

1. Prisplatsernas radie
2. Den progressiva blindsstrukturen
3. Storleken på spelarnas stacks

I spela omständigheterna ingår också konceptet om överlevnad: det är sällan fel att hålla sig utanför händelsernas centrum (särskilt i tidiga skeden), så länge det inte dyker upp händer som yrkar på att spelas. Att titta på när andra spelare slår ut varandra är en både effektiv och lätt genomförd strategi i Sit n Go turneringar.

Att undvika bli utslagen

Den största bristen på förståelse av en korrekt Sit n Go strategi utmärks av höga frekvenser all in tidigt i turneringen. all in är faktiskt ett vapen bäst lämpat att stjäla blinds med – när det finns läge för detta – inte för att duellera mot andra spelares händer.

Detta beror på att när en all in blir synad kommer det att finnas alldeles för mycket tur inblandat och en bra pokerspelare vill inte att turen ska bli utslagsgivande. Undvik att hamna i dessa situationer som många gånger påminner om slantsingling. Låt oss begrunda saken närmare. Om du stoppar in alla dina marker i början av turneringen, som låt säga är 1 500 i detta fall, medan du synar en underlägsen motståndare som har lika många marker och du får 55% mot 45% vinstchans, har du då gjort ett bra drag?

Mycket tveksamt. Du kan besegra en svag spelare med ett mindre risktagande än så här. För vem är det som tjänar på situationen där två spelare går all in med relativt jämna vinstchanser? Den spelare som har 55% vinstchans? Nej, de spelare som inte är med i potten vinner i längden mest på detta eftersom de aldrig riskerar bli utslagna.

För att ytterligare övertyga dig om detta ställer vi upp det som en ekvation. Förutsättningarna är att du har ett 55-45 övertag och går all in med 1500 marker mot en annans spelare med lika stor stack. Vilka är utgångarna av detta? Om du förlorar handen har du 0 procent chans att vinna turneringen. Om du vinner handen har du x procent chans att vinna.

Att undvika frontalkrockar är som viktigast i början. Om det är låt säga fem spelare med i turneringen och två ges pris bör du så långt som möjligt undvika all in före floppen tills det är tre spelare kvar - idealiskt är givetvis tills det är två kvar. (Vad som sägs här innebär inte att du ska lägga A-A, men att inte riskera hela din turnering med händer som A-J eller 7-7).

Stjäla blinds

En annan fundamental skillnad mellan cash game och Sit n Go är den progressiva blindsstrukturen. Du måste veta hur du ska justera ditt spel beroende på den aktuella mörkernivån. Efter blindsen höjts flera gånger börjar de mörka insatserna själva bli ”en pott” värd att vinna.

Att ”stjäla blinds” betyder att du gör en höjning riktat emot spelaren med big blind och eventuellt spelaren med small blind. Om du är för timid och aldrig försöker stjäla några blinds kommer du bli offer för mer aggressiva spelare.

Det finns bättre och sämre tillfällen att göra detta. Den optimala situationen är när alla spelare före dig har lagt sig och du sitter på knappen. Styrkan på korten som berättigar denna handling är relativ, som alltid är det en blandning av faktorer.

Detta moment är centralt för din Sit n Go strategi och nyckeln till att tillämpa detta väl är att du har snappat upp information om dina motståndare. Vet du vilken spelare som är extra tight före floppen då vet du vart du kan slå till. Generellt är det mot spelare med små stackar du ska rikta dina angrepp, fast tänk på att en spelare som är shortstacked (se nedan) ofta är redo att gå all in.

Att gå all in är i de flesta fall onödigt och även felaktigt. Gör heller inte en mini-raise, utan 2-3 gånger blindsen är lagom.

Att överleva med få marker – shortstacked

”Shortstacked” (ännu en term som gör sig bäst på engelska) betyder att högen av marker (stacken) är avsevärt reducerad. I Sit n Go till skillnad från cash game kan du inte fylla på med nya marker under spelets gång. Därför måste du lära dig att spela med olika antal marker och känna till situationernas nyanser.

När är man shortstacked? När en stack består av 3 gånger värdet av de totala blindsen eller mindre brukar man räkna med spelaren är shortstacked. Även relationen till övriga spelares marker spelar in. När denna situation uppstår bör du vara är beredd att ta de chanser du får – i denna situation finns inte utrymme för kräsenhet.

För att vara mer konkret: du ska vara beredd att gå all in om det är nödvändigt, fast ibland är det bättre att bara betala för blinds. Om du blir tvingad till att slutligen gå all in ska du helst göra detta mot en spelare, om du inte har en starthand som är trolig vinnare mot två andra händer. Kom ihåg att det är större chans att du blir synad när du går all in som shortstacked än normalt. Läs mer om all in-strategier ...

Spela mot motståndarens marker

Av det just sagda framgår att du också ska justera ditt spel i förhållande till motspelarnas antal marker. Det är mer komfortabelt att spela mot någon som har mindre marker än du själv. Kom ihåg att en spelare som är shortstacked har mindre marginaler och att det därför är mindre troligt att han försöker bluffa dig. Du kan heller inte bli utslagen mot någon som har en mindre stack än du själv.
  
Ett vanligt misstag som ofta görs i en Sit n Go är att många synar med mediokra kort när en spelare som är shortstacked ställer in med sina resterande marker. Genom detta förfarande kan en spelare i kris tillåtas komma tillbaka in i partiet igen tack vare en stor pott. Om du inte har tillräckligt bra kort låt spelaren i kris få en liten pott (såvida hans kvarvarande marker är mindre än en blinds eller två, då kan du syna för oavsett om du vinner eller inte kommer hans kris bestå), och han förblir då ändå i trubbel.

När du å andra sidan spelar mot en stor stack kan det ibland vara extra gynnsamt att slowspela därför att denne spelare har råd att försöka bluffa dig och på detta sätt kan du vinna stora potter.

På senare tid har det blivit extremt populärt med Sit n Gos med jackpots och särskilt då Spin & Go.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Heads up strategi

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker