3-bet och 4-bet

Termerna 3-bet och 4-bet är vanliga i poker, särskilt den förstnämnda, och handlar i båda fall om antalet satsningar i en runda.

Vad är 3-bet?

Termen 3-bet beskriver den tredje satsningen i en sekvens av satsningar och höjningar. Den korrekta definitionen av en 3-bet pre flop inbegriper följande sekvens:

1. Big blind som första satsning (även om den är obligatorisk).  
2. En höjning av en spelare i position före big blind.
3. En tredje höjning i samma satsningsrunda.

Om en 3-bet sker efter floppen är inte blinds inräknade och då krävs det självfallet tre satsningar och det är alltså den sista som kallas 3-bet. I sekvensen bet - raise - re-raise är alltså re-raise och 3-bet samma sak.

Vad är 4-bet?

När du vet vad 3-bet är behöver du bara ta till enkel matematik för att räkna ut vad 4-bet handlar om. Om det behövs sägas är en 4-bet en satsning eller höjning som följer efter den tredje satsningen i en runda. I sekvensen bet - raise - re-raise - re-raise är alltså re-raise nummer två och 4-bet samma sak.

3-bet och 4-bet – tecken på aggressivt spel

Du bör använda dig av både 3-bet och 4-bet när du spelar poker. Hur ofta? Det beror på omständigheterna.

Ofta vill du vinna potten direkt genom en satsning och då behöver du inte ha den bästa handen. Hur lönsam en satsning är beror då på hur benägna dina motspelare är att lägga sig. En 3-bet inger större respekt än en vanlig satsning. Att höja en tredje gång är (normalt) inget en spelare gör utan att ha en stark hand. Just därför är 3-bet effektiv att använda i situationer där din hand inte har särskilt bra showdown equity.

Det behövs dock att din 3-bet lyckas en viss procent att gångerna för att ett sådant spel blir lönsamt.

Det finns annars tillfällen när en 3-bet är ett mindre bra val. Det är framför allt i situationer när du har en hand med implicita odds, till exempel ett pocketpar eller drag till nuts-färgen. Risken med 3-bet är att motståndaren 4-betar, vilket ofta innebär en stor kostnad för dig att syna (en 4-bet är inte sällan all in) och du får därför dåliga pottodds. Skulle motståndaren lägga sig är det förvisso bra, men stora implicita odds innebär potential till att vinna riktigt stora potter och därmed finns det lägen där du hellre vill nyttja pottkontrol.

Att 4-beta är möjligt att göra som en bluff, men det är minst sagt ett våghalsigt projekt. Du måste avläsa situationen perfekt annars kan det bli kostsamt. Rådet är att generellt bara 4-beta när styrkan på din hand insisterar på det.

Potkontroll blir uppenbarligen svårare om du ofta använder 4-bet. Som vanligt är det en fråga om hur väl ditt spel faller ut mot olika motstånd. Mot vissa spelare inger en 4-bet väldigt mycket respket och vissa kommer lägga stora händer.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: C-bet (Continuation bet)