Razz strategi - grunder

Razz är ett på ytan mycket enkelt kortspel. Det handlar om att få den lägsta handen – den allra bästa möjliga handen är A-2-3-4-5 (wheel). Här hittar du regler till Razz.

Precis som i Seven card stud startar varje spelare med tre kort varav ett är synligt. Det synliga kortet (dörrkortet) har en större betydelse i Razz än i Seven card stud. Detta eftersom det i Razz endast handlar om en sak (att få lägst hand) medan det i seven card stud finns mycket mer inblandat (par, triss, stege osv.) och därmed går det inte att utläsa lika mycket av ett enda kort.

Karaktäristiskt för Razz är därför att de spelare som har lägst dörrkort ofta höjer pre flop och att många med högre kort foldar redan i detta läge.

Det är av naturliga skäl svårare att vinna med sämst hand i Razz än till exempel Texas hold’em eftersom fyra av sammanlagt sju kort är synliga. Av detta skäl kan spelet uppfattas som lite torftigt eller åtminstone svårt att dominera mot sämre spelare. Fast det är spelarna med bäst uppfattning om vad som döljer sig bakom de dolda korten som i slutändan vinner mest.

Det är många som underskattar ett spel som Razz, där det finns väldigt många finesser att använda sig av. Det är ett väldigt intressant spel, som också kan vara frustrerande. Många tänker att "den som får bäst kort vinner", men det finns väldigt mycket mer än vad det flesta tror. - Mikael Thuritz

Starthänder

Premium starthänder

Händer med potential till wheel (A-5) tillhör de bästa starthänderna. Exempel är A-2-3 och A-4-5. Dessa händer bör du spela i alla lägen.

Starka starthänder

Nästa kategori är händer som ger potential att bli en 6-låg hand. Till exempel 2-4-6. Dessa bör du förstås spela så ofta som möjligt.

Relativt starka starthänder

Den tredje kategorin är därmed händer med utsikter att bilda en 7-låg hand. Till exempel 2-4-7. Detta är en hand du kan spela i många lägen, speciellt om delar av handen är stark såsom A-2-7 medan händer som 5-6-7 bör övervägas att läggas om en spelare med lägre dörrkort höjer.

En allmän rekommendation i Razz är att inte spela vidare med händer där ett av korten är 8 eller högre. Fast givetvis ska du alltid överväga att spela vidare om du har det lägsta dörrkortet. I Razz är par alltid negativt (triss är följaktligen än sämre, dock ovanligt) och har du ett par sjunker således värdet på din starthand eftersom potentialen samtidigt minskar att du får en låg hand.

Sätt press då du tycks ha den bästa handen

När de synliga korten ger sken om att du har den bästa handen ska du i regel satsa. Om du låter bli att satsa riskerar du att motståndaren på nästa gata får ett kort som vänder på det synbara överläget. I detta läge kanske din motståndare väljer att satsa och du tvingas nu syna med eventuellt sämsta handen alternativt lägga dig med en hand som eventuellt var bäst under föregående gata.

Det andra skälet att satsa är för att få information. Om du satsar har du mer att gå på när du försöker gissa dig till vilka motståndarnas dolda kort är eftersom du ”ställer frågor”.

Razz är inte lika populärt som till exempel Texas hold’em och Omaha, men på Poker Stars finns det gott om spel på flera limits.