Poker från ett statistiskt perspektiv

De flesta som spelar poker gör det med en blind fläck i varje hand – de vet nämligen inte vad sannolikheterna är för vad som kan tänkas inträffa medan handen spelas. Poker bör till stor del spelas kalkylerat och baserat på matematiska och statistiska fakta.

Statistik om korten

Att ha ett någorlunda bra begrepp om hur ofta du tilldelas olika starthänder och hur ofta du sedan förbättrar din hand är på sin plats om du vill lyckas med poker. Användbarheten i statistisk kännedom är att du kan basera dina beslut på korrekta antaganden. Om du till exempel vet hur ofta ett pocketpar resulterar i ett set (triss) på floppen kan du mer korrekt avgöra om du bör syna en höjning före floppen med en sådan starthand.

Du behöver knappast memorera all statistik som här redovisas kring olika situationer. Svep över siffrorna och ta till dig det som du kan applicera i ditt spel. Ju mer du spelar, desto fler situationer kommer du inse att du har nytta av att känna till.

Utdelning av hålkorten

I Texas hold’em (som denna statistiska genomgång avgränsar sig till) delas två kort ut till varje spelare och det finns 169 möjliga tvåkortskombinationer (om man bortser från olika konstellationer av färg, spader, klöver och ruter). Vissa tvåkortskombinationer kommer delas oftare än andra eftersom dem utgörs av fler konstellationer – par är mindre vanliga än icke-par (ett par kan bildas på 12 olika sätt medan ett icke-par kan bildas på 16 sätt).

Det kan konstateras att du kommer delas AA (ess-ess) 1 gång av 221. Därmed kan det också konstateras att du kommer delas AA (ess-ess) eller KK (kung-kung) cirka 1 gång av 111. Du kommer dock få AK (ess-kung) oftare än du får AA eller KK tillsammans eftersom det finns fler kombinationer av tvåkortkombinationer med icke-par. I Texas hold’em delas du AK som starthand 1 gång av 83 och därmed gäller samma sak för alla specifika icke-par.

Nedan sammanfattas statistik för starthänder*:

 • Chansen att delas AA: 1/221
 • Chansen att delas AA eller KK: 1/111
 • Chansen att delas AA, KK eller QQ: 1/74
 • Chansen att delas pocketpar: 1/17
 • Chansen att delas: AK 1/83
 • Chansen att delas två kort av samma färg:1/4

* Tal med decimaler har avrundats till hela tal.

Statistik för vad som sker efter utdelning av hålkorten

Att känna till statistik för hur olika starthänder tenderar att ”träffa” (dvs. bilda en hand som förbättras med hjälp av korten på bordet) bordskorten är viktigt för förståelsen av deras värde. Att floppa ett fyrtal är sällsynt, men det är cirka 24 gånger större chans med ett pocketpar än med en oparad hand. Även om detta knappast är den avgörande faktorn när du bestämmer dig om du ska syna med händer som dessa är det ändå en del av vad som påverkar de implicerade oddsen.

Att känna till statistik blir än viktigare när det gäller vad som händer medan handen spelas vidare vid utdelning av de gemensamma bordskorten. Låt oss sammanfatta några sannolikheter för floppen:

 • Chansen att floppa ett par (eller bättre) med icke-pocketpar: 1/3
 • Chansen att floppa set (eller bättre) med pocketpar: 1/8
 • Chansen att floppa kåk med pocketpar: 1/137
 • Chansen att floppa fyrtal med pocketpar: 1/408
 • Chansen att floppa färg med två kort i samma färg: 1/119

En del föredrar i stället att tänka i procent och du kan hitta sannolikheter omskrivna till procent i redovisningen av odds och sannolikheter i Texas hold'em. Vi går vidare med vad som gäller på samtliga fem gator (dvs. med hjälp av de fem gemensamma korten) ...

Två återkommande situationer i Texas hold’em är färg- och stegdrag inför turn och river. Sannolikheterna är ungefär lika stora för att få färg som stege (gäller öppen stege med 8 outs) även om färgmöjligheten är något bättre. Har du till exempel två hjärter och det ligger två hjärter på bordet inför turn inträffar det 1 gång utav 5 att en ytterligare hjärter delas. Har du inte någon lycka på turn i färgväg ökar chansen något inför river (det finns nu ett kort mindre i kortleken, men lika många hjärter).

Hur förbättras handen då korten är i samma färg?

Att tilldelas två kort i samma färg är alltid bättre än två kort i olika färg (pocketpar borträknade). Får du till exempel två kort i hjärter är chansen att tre ytterligare hjärter delas ut på bordet under hela handen 1 på 16. Detta är mer än dubbelt så goda chanser inför färghandsmöjligheten som när du delas en starthand med olika färger, men 1 av 16 gånger är ändå relativt dåliga chanser och du bör därför inte spela suited-händer allt för annorlunda än offsuited-händer. Ett pocketpar har klart större värde än icke-parat då du kommer ha triss eller bättre efter river nästan 1 av 5 gånger.

Statistik om motspelarna

Vi har synat diverse statistik som gäller korten. Har vi dock inte glömt något? I poker möter du andra spelare och kan du lära dig sannolikheter kring hur dem agerar i olika situationer har du minst lika stora fördelar av detta som sannolikhetskalkyler angående vad nästa kort är.

Pokerprogram ger dig exakt statistik

Skillnaden mellan statistiken för kortens utfall och motspelarnas agerande är att i det senare fallet förändras statistiken kontinuerligt. Du kan inte lära dig på förhand vad dina motspelare kommer hitta på så du behöver iaktta deras spelmönster och ständigt revidera din slutsats om dem.  

Som tur är finns det program (t.ex. PokerTracker) som kan hålla reda på detta åt dig. Program med så kallade HUD:s ger dig statistik om motspelare och du får tillgång till dem medan du spelar.

Den stora fördelen med HUD:s är att det presenteras tillgänglig data för dig i form av statistik – om du mött samma spelare tidigare på pokerrummet finns statistiken lagrad. Och under pågående spel – allting som skett sedan du och motspelaren började spela mot varandra under pågående session kommer också synliggöras för dig som statistik.

Ett exempel på hur detta kan hjälpa dig i poker … Om en motspelare höjer mot dig före floppen kan det betyda många saker. Många spelare tar för givet att det handlar om att den andre har en bra starthand. Kanske är det så, men kanske är det också så att statistiken visar att spelaren ifråga höjer 70% av fallen från vissa positioner och då kan det inte i längden handla om bra kort utan snarare ett försök till exploatering av din tendens att lägga dig mot vad du tror är en stark hand. Sammanställd information om hur dina motståndare agerat tidigare kan alltså bland annat skydda dig mot att exploateras.

Självfallet kan du omvänt exploatera andras tendenser genom upptäckter med hjälp av statistiken du har tillgång till.

Vill du ha reda på mer odds? Se tabell för odds, procent och outs