Omaha Hi/Lo strategiska grunder

Omaha Hi/Lo är inte alldeles enkelt till en början då det är mycket att tänka på: fyra egna kort samt den lägsta och högsta handen. Denna artikel är därför tänkt som en mjukstart där de mest grundläggande strategiska elementen redovisas. Om du ännu inte känner dig säker på hur spelet fungerar regelmässigt läs då reglerna för Omaha Hi/Lo.

Det mest avancerade limitspelet är nog Omaha Hi/Lo. Det är där det finns mest utrymme för olika tänk. - Mikael Thuritz

Att vinna hela potten (scoop)

I Omaha Hi/Lo delas alltså potten antingen mellan högsta handen och lägsta handen eller – då det inte finns en legitim lägsta hand – så vinner den högsta handen hela potten. Det eftersträvansvärda är att vinna hela potten.

För att åstadkomma detta bör du välja starthänder som följaktligen har potential att vinna både den höga och låga handen. Optimala händer för detta är händer som innehåller A-A ihop med två låga kort och gärna dubbelfärg, såsom A 3 A 5. Essen är starkare än någonsin i detta spel eftersom de både kan räknas som högsta och lägsta kort.

”The Wheel”

The Wheel är smeknamnet på steghanden A-2-3-4-5. Detta är en extra bra stege i Omaha Hi/Lo eftersom den utgör den bästa möjliga låga handen samtidigt som den är en utmärkt kandidat till att vinna den höga handen i form av stege. Notera att det inte är någon nackdel att ha en stege då du försöker vinna den låga potten.

Tight spelstil belönas

För att vinna mer pengar än du ger bort i Omaha Hi/Lo behöver du ha tålamodet att vänta på spelbara händer.

I Omaha Hi/Lo finns det fler ”omöjliga” starthänder än i till exempel Texas hold’em. För att förenkla resonemanget: det är svårare att vinna med fyra dåliga kort än med två. I Texas hold’em kan det finnas ett värde att ibland spela dåliga händer på grund av att det har ett visst värde som överraskning, detta gäller i stort sett alls inte i Omaha Hi/Lo.

Se upp då du har näst bästa handen

Precis som i Omaha Hi är den näst bästa handen ofta värd ganska lite. Detta stödjer sig på det enkla faktumet att fyra kort hos varje spelare genererar fler utmärkta händer. I Omaha Hi/Lo bör du se upp extra mycket när du har den näst bästa låga handen. Om du har 3-4-x-x på hand och floppen visar 2-5-7-x-x är chansen stor att motståndaren har A-3 bland sin fyra kort.

Odds

Sannolikheter och odds är bra att känna till inför vissa återkommande situationer i Omaha Hi/Lo. Det är till exempel 63% chans att två låga kort delas på floppen. Detta är bra att känna till när värderar en starthand med låga kort.

Oddsen att du fullbordar en låg hand efter floppen på turn- och river-kortet är också viktiga att känna till. Om det delades ett lågt kort på floppen är chansen bara ungefär 20% medan chanserna är ungefär 65% ifall det delades två låga kort på floppen. Varför bara ungefärliga procent anges beror på att sannolikheterna också avgörs av hur många låga kort du har i din hand. Se även den större sammanställningen av odds i Omaha Hi/Lo.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Starthänder i Omaha Hi/Lo