Omdrag

Draghänder spelar huvudrollen i Omaha. Det är ett faktum som utgår från de breda möjligheterna att förbättra sin hand med fyra egna kort. Det kan rentav ofta vara så att spelare kan ha stege samtidigt som de har färgdrag och så vidare.

Vad är omdrag?

Låt säga att dina kort är A 7 9 T och det ligger 5 4 Q 8 på bordet vilket ger dig en stege plus möjlighet till färg i hjärter. Du har alltså redan träffat en hand, fast drar ändå på nytt till en ännu starkare hand.

Att ha ett omdrag i Omaha är något du ska försöka sträva efter och än en gång är det en väl koordinerad starthand som ligger till grund. Starthänder med väl sammansatta stegdrag och innehållande färg eller dubbelfärg är otroligt starka i Omaha.

Freerolls

Termen freeroll i Omaha innebär att en spelare innehar dominans mot en annan spelare i form av ett omdrag som motspelaren saknar. En freeroll kan till exempel uppstå när två spelare har samma stege och den ena av dem har ett färgdrag dessutom medan den andra spelaren inte har möjlighet att förbättra sin hand.

Detta är en mycket olycklig situation för spelaren som inte kan förbättra sin hand och därför som bäst kan vinna halva potten. Detta är något varje spelare i Omaha ständigt bör vara observant inför. Bara för att du har en stege som för tillfället är bästa handen är det inte självklart att gå in med alla dina marker på bordet mot en motspelare som satsar stort. Detta är en av de allra svåraste situationerna i Omaha.

Som redan sagts är starka draghänder legio i Omaha och dessutom ofta kombinerade draghänder eller händer med omdrag. Därför bör stegar inte överspelas då det finns färgdrag på bordet och din motspelare visar stor aggressivitet. Ibland kan det till och med vara korrekt att lägga en stege om du misstänker att motståndaren har samma stege plus omdrag.