Fusklapp med samlade fakta när du spelar poker

Detta är en "fusklapp" som kan vara bra att ha till hands när du spelar poker med rekommendationer för vilka starthänder som ska spelas samt odds och sannolikheter.

Ranking av händer

Hur händerna rankas från bäst till sämst: 1. Royal flush 2. Färgstege 3. Fyrtal 4. Kåk 5. Färg 6. Stege 7. Triss 8. Två par 9. Par

Tabell för starthänder

Tabellen nedan gäller Texas hold'em No Limit för 6-max bord. I grönt är rekommenderade händer att spela, vilka utgör 52 av 169 starthänder.

schema starthänder limit

Du rekommenderas att spela något färre händer från tidig position och fler händer från sen position.

Rekommendation för pre flop-höjningar

Det är allmänt rekommenderat att höja oftare än att limpa in pre flop. Några rekommendationer för storlek på höjning beroende av position:

UTG: 4x BB
UTG+1: 3,5x BB
CO: 3x BB
Button: 2,5x BB
SB: 3x BB

Ett förenklat tillvägagångssätt är att alltid höja 3 gånger big blind (t.ex. höjning till $3 om BB är $1). Se guiderna Positionen och Pre flop strategi för mer information.

Odds att ha till hands

Så blir dina starthänder:
6% av gångerna delas du ett pocketpar
15% av gångerna delas du ett ess
24% av gångerna delas du kort i samma färg
8,5% av gångerna delas du kort i sifferföljd (connectors)

Så blir floppen:
17% av gångerna parar sig bordet på floppen
39% av gångerna blir det en rainbow flopp*
5% av gångerna blir det en suited flopp**

Potential för dina starthänder:
Sannolikhet att floppa ett par: 29%
Sannolikhet att floppa ett set*** eller bättre: 12%
Sannolikhet att floppa en färghand med två färgkort på hand: 1%

Potential för dina draghänder (turn + river):
Sannolikhet att få färg med färgdrag: 35%
Sannolikhet att få stege med stegdrag: 32%
Sannolikhet att färg eller stege med färgstegedrag: 54%

Vanliga insatsnivåer

$0,05/$0,10 = 10NL
$0,10/$0,20 = 20NL
$0,25/$0,50 = 50NL
$0,50/$1 = 100NL
$1/$2 = 200NL

* Tre kort i tre olika färger.
** Tre kort i samma färg.

*** Triss inklusive ett pockerpar.