Strategi för samtliga Power Up-kort

Det finns tio olika Power-kort i spelet Power Up på Poker Stars och här förklaras vad varje kort har för effekt samt tips på hur du använder dem. Den spelare som vinner i Power Up är den som dels har störst skicklighet som pokerspelare, dels kan dra maximal nytta av Power-korten.

Termer som används i denna artikel:
Power-kort – dessa översätts på Poker Stars svenska hemsida med ”superkrafter”, men vi är inte riktigt nöjda med den översättningen här så vi kallar det i stället Power-kort alternativt krafter.
Hålkort – detta är de två kort du startar med, det vill säga dina pokerkort.
Energy – kostnad för att använda ett Power-kort eller en kraft.

Om du är obekant med spelet läs först en mer grundläggande introduktion i Power Up.

Reload

Effekt: Låter dig slänga ett eller båda dina hålkort och dra lika många nya.
Energy: 5

Reload har potential till att förbättra ditt läge oerhört, men i de flesta fall kommer du inte få en nämnvärt bättre hand.

I Texas hold’em är det betydligt vanligare att du får dåliga än bra kort. Detta är förstås relativt men anledningen till att du spelar Reload är förmodligen för att få en slagkraftig hand och inte en medelbra. Att använda Reload för att direkt byta ut din hand för att du inte är nöjd, är därför strategiskt inkorrekt. I dessa lägen är det oftast bättre att helt enkelt lägga din hand. Reload är med andra ord i det generella fallet inte något du ska använda som alternativ till fold.

Det enda läget när du vill använda Reload före floppen för att byta båda korten är när du eller din motspelare är i ett desperat läge och kommer elimineras ur turneringen om inte den pågående handen vinns. Även om Reload för det mest inte kommer förbättra din hand nämnvärt är det på grund av situationen värt att försöka.

I de flesta situationer är det bäst att bara byta ut det ena av korten. Har du till exempel ett ess och ett lågt kort har du en bra chans att förbättra din hand. Även i dessa fall är chansen rätt liten att det blir en stor förbättring och därför bör du vänta och tills det uppstår situationer då det ligger en del i potten.

Power Up Reload spelas
Reload spelas med försöket att ge esset en bättre kicker.

Det sätt du kan använda Reload och få mest värde är alltså då blindsen är höga och/eller potten växt sig stor – detta är något du kommer märka gäller i stort med Power Up-krafterna och är den kanske mest fundamentala strategiska insikten i detta spel.

Så de generella riktlinjerna för denna kraft är ganska simpla: eftersom Reload de flesta gånger inte kommer påverka utgången av handen för din del bör effekten användas när du har chansen att vinna mycket om din hand förbättras.

Detta gäller till exempel i ett läge där du höjt pre flop i syfte att främst stjäla blindsen och möts av en re-raise. Här finns läge att försöka förbättra din hand, då potten är stor och därmed motiverar att du slösar Energy.

Ett annat tillfälle då Reload kan användas är för att kontra X-Ray. Om ett av dina kort blivit synliggjorda kan du snuva din motståndare på den nyvunna informationen genom att dumpa detta kort för ett nytt. Oavsett om det är bra igen finns alltid värdet att det är dolt. Detta är dock inget som rekommenderas som standardtaktik.

Överkurs-kännedomen om Reload är att komma ihåg att det eller dem kort du slängt. Med Reload får du samtidigt information om återstående kända kort. Det betyder till exempel att ett kort med samma valör av de kort du slängt minskar sannolikheten att en motspelare har träffat ett par eller triss med detta kort. Det kan också vara bra att komma ihåg tills senare om du får ett stegdrag och ett av de kort du slängt skulle – om det fanns kvar i leken – ingå bland dina outs.

Viktig kännedom är kombon Engineer-Reload (total Energy-kostnad 10). Engineer kommer förklaras mer ingående strax, men den gör att du kan få se de nästkommande korten i kortleken och bestämma ordningen på dessa. Därför kan du genom att använda Engineer lägga ett kort längst upp i leken och sedan använda Upgrade för att ta det till din egen hand. Du kan även göra det efter samtliga fem kort är utdelade! Detta är ett av de starkaste taktiska spelen i Power Up.

Upgrade

Effekt: Dra ett tredje hålkort och bestäm sedan vilket av de två korten du vill behålla.
Energy: 5

Upgrade är lik Reload – i båda fallen handlar det om att byta ut hålkort i din hand. Skillnaden är att med Reload kan du välja att byta bort ett eller två kort medan Upgrade innebär att du får ett tredje kort och först därefter bestämmer dig för vilka två du vill behålla. Vilken kraft är bäst? Det är snarast en fråga om att använda rätt kort vid rätt tillfälle.

Upgrade är till exempel att föredra om du har en hand som kan fungera i två vägar: till exempel både kan leda till ett bättre par eller träffa med draghand. Upgrade är därför mer flexibelt av dem två, men den kan dock inte omvandla till hand från skräp till guld.

I många fall använder du dock Upgrade och Reload på liknande sätt beroende på vilket av krafterna du har tillgång till när du har behov av att förbättra din hand. Av samma anledning är dessa kort sällan bra att ha samtidigt då de är lika varandra (dessutom är de båda dyra sett till Energy och är dyra att använda i en och samma runda). Det är viktigt att även tänka på kompositionen av dina Power-kort.

Power Up Upgrade spelas
Med Upgrade förbättras handen till färg, klöver knekt vinkas hej då till.

Tänk på att du kan använda kombon Engineer-Upgrade (total Energy-kostnad 10) på liknande sätt som Engineer-Reload, vllket förklarades ovan.

X-Ray

Effekt: Avslöjar ett av korten hos motståndaren/motståndarna. Kan endast användas på spelare som inte har ett hålkort avslöjat – en spelare kan alltså inte få båda sina kort synliggjorda genom två X-Ray.
Energy: 2

Kraften kan användas mot båda spelare och därför är detta ett kort som även kan vara värt att spela ut före handen. Om du då ser att både har ett lägre kort dina kan du göra en raise pre flop och med bakgrunden att de vet att du vet ett av deras kort plus att du vet att åtminstone ett av deras kort är lägre gör att du ofta kan vinna deras blinds direkt. Skulle du i stället få syn har du information som kan bli viktig under handens gång.

Ett misstag många spelare gör är att de spelar X-Ray pre flop och efter sett att motståndarens synliggjorda kort är högt lägger sin hand. Även om det finns indikationer att motståndaren kan ha en bra hand kompenseras detta av informationsövertaget.

Power Up X-Ray spelas
X-Ray visar dig att ingen av motspelarna har färg och som bäst ett par.

Givetvis kan det vara bra att använda detta Power-kort när det ligger kort på bordet också. Använder du X-Ray och ser att ingen av dina motståndares ena kort matchar bordens med valör eller färg är det ganska stor chans att du kan satsa och ta hem potten.

Engineer

Effekt: Ger dig möjlighet att välja ett av tre kort som kommer delas härnäst.
Energy: 5

Ett av de mest kraftfulla korten eftersom du konstruera en del av fortsättningen av handen. Observera dock att även de du spelar mot kan se vilket kort du väljer.

Power Engineer spelas
Med Engineer kan här konstrueras att nästa kort blir en tia som ger triss.

Ett av specialtricken här är att spela en Engineer direkt efter en annan Engineer. Din motspelare kommer förmodligen känna sig trygg om han genom Engineer kunnat bestämma ett gynnsamt kort som nästa att delas och därför också valt att investera i potten. Om du själv har en Engineer kan du vända utvecklingen till din favör och vinna en stor pott.


Det finns alltså en risk att efter du spelat Engineer och valt ett kort att detta kontras genom en till Engineer eller en Scanner. Chansen är relativt stor att motståndaren har en Enginner eller Scanner alternativt Scanner som kan användas för att skanna till sig ditt just spelade Power-kort. Särskilt om du har två spelare mot dig i en pott ska du vara något restriktiv med denna kraft.

Scanner

Effekt: Låter dig titta på de kommande två korten plus att du får välja om du vill att ta bort båda av dem eller låta dem delas.
Energy: 4

Detta är ett mäktigt kort. Enda nackdelen är att du inte kan ta bort ett av korten och behålla det andra.

Power Scanner spelas
Scanner visar de nästkommande korten, du väljer mellan "Keep" och "Discard".

Den största fördelen är om du ser att du träffar med ett kort och därför får klartecken på att det är värt att investera i potten.

Om de två visade korten inte på något som kan förbättra för dig kan du ta bort dessa och du förbättra dina chanser (i mindre grad) något att de två kort som delas ut i stället är gynnsamma för dig. Du kan också använda informationen genom att lägga din hand med vetskapen om att den inte kommer förbättras på de två nästkommande korten.

Det kan dock finnas anledning att överväga korten även om de inte passar dig. Om du väljer "discard" ser motståndaren detta (korten förstörs i en animation). Detta ger denne vetskap om att Scanner inte gav dig kort som förbättrade din hand. Det kan därför ibland vara läge att bluffa att du var nöjd med korten och satsa. Motspelaren kommer då ofta luras eller inte våga riskera att du inte bluffar och lägga sin hand.

Skulle det vara en situation där din motståndare går all in och du tänkt syna efter du använd Scanner ska du så klart välja discard om korten inte passar dig då motståndaren ändå redan agerat slutgiltigt i den pågående potten.

Nyttan med att behålla om korten gynnar dig är stor. Om du till exempel använder Scanner efter floppen delats kommer du få reda på resterade två kort som ska delas under handen (turn och river) och det kan vara en otrolig fördel många gånger att veta vilka kort som delas under två satsningsrundor i rad.

Scanner kan också användas i en situation då du överväger gå all in och kan hjälpa dig minska risken i ditt beslut.

Scanner kan kontras med en annan Scanner eller med Engineer. Scanner kan även användas för att kontra Engineer.

Intel

Effekt: Låter dig titta på det nästkommande kortet vid varje ny fas under hela handen.
Energy: 3

Intel liknar Engineer och Scanner men är något mindre mäktig. Med Intel kan du inte välja ett kort som ska delas eller ta bort kort som annars skulle delats. Vad som dock är främsta styrkan med Intel är att det verkar under hela återstående handen.

Power-kortet Intel spelas
Intel visar att nästa kort att delas är klöver ess (visas bara för en spelare).

Eftersom Intel visar dig nästa kort som ska delas under hela handen efter du aktiverat effekten är det ett kort du också bör aktivera tidigt i en hand. Dock inte för tidigt. Om du spelar det redan innan du vet om dina motståndare tänker gå med i handen kan det vara bortkastat ifall de lägger sig direkt.

Efter du spelat Intel har du ett övertag i information. Både en höjning och syn kan motiveras från din sida pre flop i detta läge. En höjning bör vinna fler händer än normalt omgående eftersom motståndaren inte bör vilja spela med den fördel du har och om du synar kan du eventuellt spela handen till slutet med extra information hela vägen.

En kombination att känna till är Intel och Upgrade. Inte nog med att du ser nästkommande kort, du kan även ta upp det till din egen hand om du har Upgrade, då detta tredje kort som du får via Upgrade är det översta från kortleken.

Disintegrate

Effekt: Förstör ett kort på bordet som delats ut samma satsningsrunda.
Energy: 4

Med Disintegrate handlar det om att kunna läsa spelet och motståndaren. Det gör kraften till en av de klart svårare att använda. Risken är i själva verket att du avslöjar mer av din egen hand än vad du förstör för motståndaren. Om du till exempel tar bort ett ess från bordet vet motståndaren att du inte har ett ess (förutsatt att du inte spelar på fyllan) medan du som bäst gjort en berättigad gissning om att någon annan har ett ess.

Kraften kan vara verkningsfull genom att förstöra för eventuella färg-, steg- samt kåkhänder. Ett exempel på en situation är när du har en stark hand som tvåpar eller triss och det ligger möjligheter till stege eller färg på bordet. Då kan du använda Disintegrate och omintetgöra chanserna för någon att ha stege eller färg. Disintigrate kan också vara effektiv som kontring mot Engineer på turn eller river.

Du kan aldrig ha två likadana Power-kort samtidigt, men genom att kombinera Disintegrate med Clone kan du ändå använda Disintegrate till att förstöra två kort på bordet. Du spelar Disintegrate sedan Clone och sedan det klonade Disintegrate-kortet igen. Du gör dock av med tio Energy för detta så det gäller att pottens storlek uppväger åtgången.

Power-kortet Intel spelas
Disintegrate och Clone har kombinerats för att förstöra två kort.

En bra kombo är Disintegrate och X-Ray. Om du avslöjat ett av motståndarens kort med X-Ray och samma valör dyker upp på bordet är det förstås läge att vara elak med Disintegrate.

EMP

Effekt: Förhindrar att motspelare använder något Power-kort under pågående satsningsrunda.
Energy: 3

Ett typiskt användningsområde för EMP är när du har pocket par och inte vill att motståndaren ska kunna förbättra sin hand eller påverka kommande kort som delas med hjälp av Power-kort. Det kan också vara när du har en gjord hand och vill försäkra dig om att din motståndare inte kan förstöra för dig genom att till exempel använda Disintigrate.

Power-kortet EMP spelas
EMP lyser upp skärmen och stör krafterna.

Observera att EMP bara verkar under pågående runda, till exempel floppen, fjärde eller femte kortet. Du bör alltså lösgöra denna effekt efter de andra agerat och det bara är du kvar (undantaget om du tänker höja, vilket ger de andra chansen att agera på nytt).
.
Tajmingen är viktig och du spelar den i fel läge kan den få noll verkan. Du ska alltså som regel spela den tidigt i en en satsningsrunda och innan dina motspelare har agerat.

Detta är et kort som inte kan användas på särskilt många sätt. Det är främst ett kort du använder när du har bra hålkort (dvs. bra pokerkort). EMP kan också användas direkt efter du till exempel använt Engineer för att förhindra att detta kontras.

Clone

Effekt: Ger dig det sista spelade Power-kortet under samma runda.
Energy: 2

Användningen av detta kort är uppenbar. Du vill ha något av de Power-kort du tycker är bäst alternativt behöver mest för stunden.

Power-kortet Clone spelas
Clone används för att klona X-Ray.

Det kort du just klonat kan användas direkt i samma hand om det tillåts, vilket gör att du med Clone kan hitta på en del överraskningar. Till exempel att du klonar en Engineer som spelats av en motståndare och sedan kontrar denna.

Undvik helst att klona en kraft du inte kan använda samma giv. Det vill säga när du har lite Energy-poäng. Detta ger information och därför övertag åt motståndaren.

Deploy

Effekt: Adderar ett ytterligare kort till bordet, maximalt två under en spelgiv.
Energy: 3

Deploy fanns inte med från början, men togs in i spelet under en uppdatering 2018. Denna kraft kan addera ett nytt kort till bordet, vilket ökar möjligheten till handkombinationer. Totalt kan två Deploy spelas under en giv, vilket gör att upp till sju kort kan ligga samtidigt på bordet.

Därmed kan upp till nio kort vara inblandade i handkombinationer, vilket skapar långt fler möjliga händer inklusive två färghänder samtidigt i olika färger (du kan alltså förlora med nuts-flush även om bordet inte är parat!).

Power-kortet Deploy spelas
Deploy skapar ett kort till före turn-kortet.

Anledningen att aktivera Deploy är ganska uppenbar i de flesta fall. Det handlar om att skapa bättre möjligheter för en hand. Typiska lägen är då du har draghänder och vill se fler kort. Vänta helst med Deploy tills det är tydligt att din behöver fler kort på bordet för att fullbordas.

Cirkulering av kort (cycling)

Oavsett vad som sagt om vilka lägen Power Up-krafterna bör spelas främst kan de spelas i andra lägen om syftet är att bli av med dem för att få en annan kraft. Det går som mest att ha tre krafter samtidigt och ibland är det önskvärt att bli av med ett kort för att få ett annat som är bättre i sig eller i kombination med de andra två.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Six Plus hold'em strategier